Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Edeltävät opinnot:

Turvallinen työskentely laboratoriossa sekä Atomit, molekyyli ja vuorovaikutukset (5 op) ja Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (3 op) -opintojaksojen hyväksytty suoritus.

Turvallinen työskentely laboratoriossa (1 op) sekä Atomit, molekyyli ja vuorovaikutukset (5 op) ja Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (3 op) -opintojaksojen hyväksytty suoritus.

Kemian perustöissä perehdytään työskentelyyn ja työturvallisuuteen kemian laboratoriossa. Kurssiin kuuluu yhdeksän työtä: liekkireaktiot, ionireaktioita ja kvalitatiivinen analyysi, nikkelin massa-analyysi, kuparin mitta-analyysi, epäorgaaninen synteesi,  liukenemislämmön määritys kalorimetrillä, vahvan- ja heikon hapon titraus emäksellä, liukoisuustulon määritys ja galvaanisen elementin valmistaminen.

Tiedot: Laboratoriotyöskentelyn ja laboratorioturvallisuuden perusteet käytännössä, kemian peruskäsitteiden (atomi, ioni, kompleksiyhdiste, reaktioyhtälö, kemiallinen tasapaino, lämpökemia, hapot, emäkset, pH, liukoisuus, sähkökemia) ymmärtäminen.

Taidot: turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet, erilaisten peruslaboratoriotekniikoiden ja –laitteiden käyttö

Suoritustapa:

Laboratorioharjoitukset + kirjalliset kuulustelut kurssin aikana

Kurssilla on pakollinen läsnäolo, poissaoloista on neuvoteltava opettajan kanssa.

Luennot: 9.3.-27.3.2015; ti klo 13-17, ke klo 13-17, to klo 14-18 
Opetuspaikka: laboratorio B156 kemian laitos 1. krs

Laboratoriotyöt tehdään ryhmätöinä (tavallisimmin 2-4 opiskelijan ryhmissä). 

Laboratoriopäiväkirja (A4 vihko) mukaan heti ensimmäisellä työkerralla.

Laboratoriotöissä on pakollinen työtakki tai muu suojavaatetus (esim. HYKin toimisto, työpukuliikkeet, tavaratalot myyvät)

Suojalasit saa laboratoriosta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Laboratorioharjoitukset + kirjalliset kuulustelut kurssin aikana

Kurssilla on pakollinen läsnäolo, poissaoloista on neuvoteltava opettajan kanssa.

Laboratoriotyöt tehdään ryhmätöinä (tavallisimmin 2-4 opiskelijan ryhmissä).

Laboratoriopäiväkirja (A4 vihko) mukaan heti ensimmäisellä työkerralla.

Laboratoriotöissä on pakollinen työtakki tai muu suojavaatetus (esim. HYKin toimisto, työpukuliikkeet, tavaratalot myyvät)

Suojalasit saa laboratoriosta.

Työohjeen Kemian perustyöt I ja palutettavan työselostuspohjan saa harjoitustöiden kotisivuilta: https://matskut.helsinki.fi/handle/123456789/529

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa 18.11.2014

Maksu 30 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: Seppo Lindroos

Opintojakso on osa kemian perusopintokokonaisuutta (25 op)