Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Edeltävät opinnot:

Turvallinen työskentely laboratoriossa
Kemian perustyöt I

Turvallinen työskentely laboratoriossa
Kemian perustyöt I

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

Työmenetelmistä ja laboratorioturvallisuudesta:

  • tutustuu tavallisiin laboratoriokemikaaleihin ja hallitsee niiden turvallisen käytön
  • tutustuu yleisimpiin orgaanisen laboratorion välineisiin ja hallitsee niiden turvallisen käytön
  • osaa toteuttaa seuraavat orgaanisen kemian laboratorion toimenpiteet: reaktioseosten kuumentaminen ja sekoittaminen, tislaus, kiteytys, suodatus, uutto, sublimointi

Synteettisistä töistä:

  • osaa tehdä yksinkertaisen synteesin annetun ohjeen avulla
  • tutustuu synteesireaktion mekanismiin ja ymmärtää tämän yhteyden reaktion suorittamiseen
  • osaa käyttää tavallisia fysikaalisia menetelmiä (sp, kp. taitekerroin, ir) tuotteiden laadun arvioinnissa
  • tutustuu ohutkerroskromatografian käyttöön

Suoritustapa : Työt koostuvat kahdeksasta synteesistä.

Synteesit tehdään ennakkoaikataulun mukaisesti, mutta itsenäisesti.  Ennen synteesin aloittamista käydään opettajan kanssa läpi reaktiomekanismi ja reaktion suoritus, mukaan luettuna työturvallisuusnäkökohdat.  Kustakin synteesituotteesta mitataan fysikaalisia vakioita ja IR-spektri, sekä täytetään synteesikaavake.  Synteesityöt arvostellaan skaalalla 0-5. Kurssin aikana pidetään työturvallisuus- ja työmenetelmätentti

Työaika 2 viikkoa.

4.-18.5. klo 8:30-16:45

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Työt koostuvat kahdeksasta synteesistä.

Synteesit tehdään ennakkoaikataulun mukaisesti, mutta itsenäisesti. Ennen synteesin aloittamista käydään opettajan kanssa läpi reaktiomekanismi ja reaktion suoritus, mukaan luettuna työturvallisuusnäkökohdat. Kustakin synteesituotteesta mitataan fysikaalisia vakioita ja IR-spektri, sekä täytetään synteesikaavake. Synteesityöt arvostellaan skaalalla 0-5. Kurssin aikana pidetään työturvallisuus- ja työmenetelmätentti

Työaika 2 viikkoa.

Kurssin verkkomateriaali on Nettilabrassa:
http://reagenssi.kemia.helsinki.fi/nettilabra

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8.2014

Maksu 30 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: Leena Kaisalo

Opintojakso on osa kemian perusopintokokonaisuutta (25 op)