Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Kurssilla työskennellään joka päivä. Laboratorio aukeaa klo 8:30 ja silloin käydään läpi päivän työ.
Työt kestävät 4-7 tuntia riippuen työstä.
Laboratorio sulkeutuu klo 16:45

Material

Materiaalit saa nettilabrasta

Other

Registration and fee

45 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Edeltävät opinnot:

Turvallinen työskentely laboratoriossa
Kemian perustyöt I

Turvallinen työskentely laboratoriossa
Kemian perustyöt I

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

Työmenetelmistä ja laboratorioturvallisuudesta:

  • tutustuu tavallisiin laboratoriokemikaaleihin ja hallitsee niiden turvallisen käytön
  • tutustuu yleisimpiin orgaanisen laboratorion välineisiin ja hallitsee niiden turvallisen käytön
  • osaa toteuttaa seuraavat orgaanisen kemian laboratorion toimenpiteet: reaktioseosten kuumentaminen ja sekoittaminen, tislaus, kiteytys, suodatus, uutto, sublimointi

Synteettisistä töistä:

  • osaa tehdä yksinkertaisen synteesin annetun ohjeen avulla
  • tutustuu synteesireaktion mekanismiin ja ymmärtää tämän yhteyden reaktion suorittamiseen
  • osaa käyttää tavallisia fysikaalisia menetelmiä (sp, kp. taitekerroin, ir) tuotteiden laadun arvioinnissa
  • tutustuu ohutkerroskromatografian käyttöön

Työt koostuvat kahdeksasta synteesistä.

Synteesit tehdään ennakkoaikataulun mukaisesti, mutta itsenäisesti. Ennen synteesin aloittamista käydään opettajan kanssa läpi reaktiomekanismi ja reaktion suoritus, mukaan luettuna työturvallisuusnäkökohdat. Kustakin synteesituotteesta mitataan fysikaalisia vakioita ja IR-spektri, sekä täytetään synteesikaavake. Synteesityöt arvostellaan skaalalla 0-5. Kurssin aikana pidetään työturvallisuus- ja työmenetelmätentti

Työaika 2 viikkoa.

Kurssin verkkomateriaali on Nettilabrassa:
http://reagenssi.kemia.helsinki.fi/nettilabra

Arviointiasteikko 0-5

Työt koostuvat kahdeksasta synteesistä.

Synteesit tehdään ennakkoaikataulun mukaisesti, mutta itsenäisesti. Ennen synteesin aloittamista käydään opettajan kanssa läpi reaktiomekanismi ja reaktion suoritus, mukaan luettuna työturvallisuusnäkökohdat. Kustakin synteesituotteesta mitataan fysikaalisia vakioita ja IR-spektri, sekä täytetään synteesikaavake. Synteesityöt arvostellaan skaalalla 0-5. Kurssin aikana pidetään työturvallisuus- ja työmenetelmätentti

Työaika 2 viikkoa.

24.4-5.5.2017 klo 8:30-16:45

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kemian perusopintokokonaisuutta (25 op)