Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

55 euro. Avgiften inkluderar materialavgift 10 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig”

Så här börjar du studera

Description

Kursen börjar med kemisk kinetik och kemisk jämvikt. Därefter behandlas syror och baser i allmänhet och jonisk jämvikt i lösning. Termodynamikens första lagar tas upp och därefter fokuserar vi på elektrokemi.

Kursen består av förläsningar, workshops och räkneövningar.

Kurslitteraturen är föreläsningsanteckningarna och kapitlen 13-18 i boken N.J. Tro, General chemistry – a molecular approach.

Enligt skalan 0 - 5

Föreläsningar den 31.10.–21.11. mån 9-12, ons 10–12, A128, Chemicum, slutförhör ons 23.11.

Tentamensdagar:

Tentamensanmälan och anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Praktiska anvisningar