Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Description

Opiskelija tietää, millaisin erilaisin kriteerein alueita voidaan rajata ja määrittää, osaa määritellä maailman suuralueet sekä luonnehtia niiden ja osa-alueiden keskeisimpiä piirteitä sekä kertaa keskeistä maantieteellistä termistöä.

Kirjatentti

Rowntree, L., Lewis, M., Price, M. & Wyckoff, W. 2011. Diversity amid globalization: world regions, environment, development. 5th ed. Pearson.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Asteikolla 0-5.

Arviointi perustuu kolmeen aluemaantieteelliseen kysymykseen, joista kaksi on laajempaa esseekysymystä ja yksi käsitteiden määrittelyä. Jokaisesta kysymyksestä on mahdollisuus saada 6 pistettä (maksimi 18 pistettä). Alimman arvosanan 1 saa 9-10 pisteellä. Puolikkaat pisteet pyöristetään ylöspäin.

1. tentti ke 3.5.17 klo 17-21
2. tentti ma 5.6.2017 klo 17-21
3. tentti ma 7.8.17 klo 16-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Maantieteen alan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.