Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Kurssin tavoite on tutustuttaa opiskelija vektori- ja matriisilaskennan perusteisiin äärellisulotteisissa reaaliavaruuksissa, joita ovat lukusuora, 2-ulotteinen taso, 3-ulotteinen avaruus sekä yleisemmät n-ulotteiset avaruudet. Lisäksi harjoitellaan vektoriavaruuksiin liittyvien kysymysten ilmaisemista lineaaristen yhtälöryhmien avulla, sekä viimeksi mainittujen ratkaisemista. Kurssilla esiintyviä matemaattisia käsitteitä ovat mm. virittäminen, vapaus, kanta, dimensio, matriisi, käänteismatriisi, determinantti, pistetulo, ristitulo ja ominaisarvot.

Kurssilla tutustutaan kevyesti myös tietokoneavusteiseen matriisilaskentaan MatLab-tyyppisen ohjelmiston avulla.

Luennot 18 t + laskuharjoituksiin ohjausta 15 t ja niihin liittyvät harjoitustehtävät

Kurssi suoritetaan tekemällä kurssimateriaaliin liittyviä laskuharjoitustehtäviä. Suoritus perustuu tehtävien lisäksi myös oman osaamisen arviointiin. Kurssilla ei ole koetta. Opetukseen sisältyy luentoja ja ohjaustilaisuuksia, missä saa apua laskuharjoitustehtävien ratkaisemiseen.

Asteikolla 0-5

Luennot (opetuspaikka suluissa):

ma 8.5. ja ke 10.5.2017 klo 16.15-17 (Chemicum, sali A129)
ma 15.5. (Exactum, CK112) ja ke 17.5.2017 klo 15.15-17 (Chemicum, sali A129)
ma 22.5. (Exactum, CK112) ja ke 24.5.2017 klo 15.15-17 (Chemicum, sali A129)
ma 29.5. (Exactum, CK112) ja ke 31.5.2017 klo 15.15-17 (Chemicum, sali A129)
ma 5.6. ja ke 7.6.2017 klo 15.15-17 (Exactum B123)

Ohjaus:

ma 8.5.2017 klo 17.15-18 ja ke 10.5.2017 klo 17.15-18.45
ma 15.5.2017 klo 17.15-18 ja ke 17.5.2017 klo 17.15-18.45
ma 22.5.2017 klo 17.15-18 ja ke 24.5.2017 klo 17.15-18.45
ma 29.5.2017 klo 17.15-18 ja ke 31.5.2017 klo 17.15-18.45
ma 5.6.2017 klo 17.15-18 ja ke 7.6.2017 klo 17.15-18.45

Opetuspaikka: Kumpulan kampus, Exactum C323

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta

Opintojakso on osa Matematiikan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.