Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 25.10.2016
16:30 - 19:45
Thu 27.10.2016
16:30 - 19:45
Tue 1.11.2016
16:30 - 19:45
Thu 3.11.2016
16:30 - 19:45
Tue 8.11.2016
16:30 - 19:45
Thu 10.11.2016
16:30 - 19:45
Tue 15.11.2016
16:30 - 19:45
Thu 17.11.2016
16:30 - 19:45
Tue 22.11.2016
16:30 - 19:45

Registration and fee

60,00

Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista. Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luentosarja kytkeytyy sekä lajintuntemuskursseihin että johdatus kasvi- ja eläintieteeseen -kursseihin mutta myös ekologian opetukseen.

Luentosarjan keskeistä sisältöä ovat mm. eliökunnan historia ja rakenteen yleispiirteet, fylogeneettisen systematiikan perusteet, luonnonvalinnan periaate, muuntelu, lajiutuminen, lajikäsite, eliöiden sopeutuminen ympäristöön, adaptiivisten ominaisuuksien evoluutio ja adaptiivinen radiaatio.

Luennot 36 t, kirjalliset tehtävät, seminaarityö ja aineistotentti

Oheiskirjallisuutena Campbell ym. 2014 : Biology. 10. painos tai Campbell, N.A & Reece, J.B., Biology. 9. p. (2010)

0-5

luennot ti ja to 25.10.-22.11.2016 klo 16.30-19.45 (viimeinen kerta tiistai)

Tentit:

- 1. tentti ma 12.12.16 klo 17-20

Uusinnat la 11.2.17 klo 9-12 ja ma 10.4.17 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat ennen opetuksen alkua.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

FM Outi Ovaskainen, FM Mikko Kolkkala ja dos. Johannes Enroth

Opintojakso on osa Yleisbiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille (25 op) -opintokokonaisuutta.