Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

375 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Voit ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille (katso jaksojen opinto-ohjelmat).

Description

Kasvatustieteen perusopinnot on luokanopettajakoulutuksen mukaiset opinnot. Luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on tutkivan opettajan kouluttaminen. Tavoitteeseen pyritään opetuksen, opiskelun ja oppimisen rakenteita ja prosesseja tarkastelemalla. Opettajan, oppilaan ja opiskeltavien sisältöjen suhteita tarkastellaan pääaineen kulttuurisia, psykologisia ja pedagogisia perusteita opiskelemalla.

Kasvatustieteen perusopintojen (luokanopettaja) esittely: http://www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta/kasvatustiede_luokanopettaja.htm

Kasvatustieteen perusopintojen opintokokonaisuus (25 op) kestää syksyyn 2016 saakka.

Orientointi kasvatustieteen (luokanopettaja) opintoihin

ti 8.9.2015 klo 16.30-17.30
paikka: Päärakennus, Fabianinkatu 33, tila Auditorio XII

Orientointitilaisuudessa kerrotaan opiskeluun liittyvistä käytännön asioista.

Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op sisältää jaksot:

Jaksojen tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksojen kohdalta.

Opintojaksoille voi ilmoittautua myös yksitellen, jolloin ilmoittautuminen tapahtuu jaksokohtaisen opinto-ohjelman kautta.

Näet kunkin opintojakson suoritustavan jakson opinto-ohjelmasta.

Jaksojen opinto-ohjelmissa ovat myös opetuspaikkojen tiedot. Niihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Osassa opintojaksoista on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle.
Ennen kunkin jakson alkua löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Kasvatustiede perusopinnot (luokanopettaja) (25 op) - A61499 koostuu seuraavista jaksoista:

  • Johdatus kasvatustieteisiin (3 op) - A61148
  • Didaktiikka (7 op) - A61167
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (4 op) - A6206204
  • Johdatus kasvatuspsykologiaan (5 op) - A61159
  • Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet (3 op) - A61146
  • Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka (3 op) - A610201