Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Kasvatustieteen perusopinnot on luokanopettajakoulutuksen mukaiset opinnot. Luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on tutkivan opettajan kouluttaminen. Tavoitteeseen pyritään opetuksen, opiskelun ja oppimisen rakenteita ja prosesseja tarkastelemalla. Opettajan, oppilaan ja opiskeltavien sisältöjen suhteita tarkastellaan pääaineen kulttuurisia, psykologisia ja pedagogisia perusteita opiskelemalla.

Vaasan kesäyliopisto

Yliopistonranta 10
65200 Vaasa
Puhelin: 044 754 5782
Sähköposti: info@vaasankesayliopisto.fi
WWW: http://www.vaasankesayliopisto.fi

Kasvatustiede perusopinnot (luokanopettaja) (25 op) - A61499 koostuu seuraavista jaksoista:

  • Johdatus kasvatustieteisiin (3 op) - A61148
  • Didaktiikka (7 op) - A61167
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (4 op) - A6206204
  • Johdatus kasvatuspsykologiaan (5 op) - A61159
  • Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet (3 op) - A61146
  • Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka (3 op) - A610201