Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös jaksokohtaisesti, ilmoittautuminen jakson tiedoissa.

Miten opiskelemaan?

Description

Kasvatustieteen perusopinnot on luokanopettajakoulutuksen mukaiset opinnot. Luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on tutkivan opettajan kouluttaminen. Tavoitteeseen pyritään opetuksen, opiskelun ja oppimisen rakenteita ja prosesseja tarkastelemalla. Opettajan, oppilaan ja opiskeltavien sisältöjen suhteita tarkastellaan pääaineen kulttuurisia, psykologisia ja pedagogisia perusteita opiskelemalla.

Orientointi kasvatustieteen (luokanopettaja) perusopintoihin: Ma 12.9.2016 klo 16.30-17.30., paikka: Aurora sali 229, Siltavuorenpenger 10. Orientointitilaisuudessa kerrotaan opiskeluun liittyvistä käytännön asioista. Tervetuloa!

Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op sisältää seuraavat opintojaksot lukuvuonna 2016-2017:

Jaksojen tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksojen kohdalta.

Asteikko 0-5.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita