Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 23.5.2016
16:30 - 18:00
Tue 24.5.2016
16:30 - 18:00

Registration and fee

45 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Description

Opiskelija ymmärtää yhteiskuntaopin luonteen perusopetuksen oppiaineena ja aineen aseman osana koulun demokratiakasvatusta.

Opiskelija osaa eritellä tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten kansalaisuuden ja osallisuuden kokemuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa yhteiskuntaopissa opetusta, joka edistää oppilaiden demokratiataitoja sekä kykyä osallistua koulu- ja paikallisyhteisön asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Opintojaksossa eritellään yhteiskuntaopin opetussuunnitelman perusteita perusopetuksen osalta sekä tutustutaan oppilaita aktivoiviin yhteiskuntaopin opetusmenetelmiin.

Opintojaksossa tutustutaan lasten ja nuorten suhdetta kansalaisuuteen, osallisuuteen, politiikkaan ja talouteen koskevaan tutkimukseen.

Opintojaksossa avataan demokratian, kansalaisuuden ja osallisuuden käsitteiden sisällön moniulotteisuutta.

Luennot 4 t ja ryhmätyöskentely 18 t ja oppimispäiväkirja tai essee

Yksi seuraavista teoksista:

Kiili, J (2006). Lasten osallistumisen voimavarat. Tutkimus Ipanoiden osallistumisesta. Jyväskylän yliopisto. Saatavissa osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13311/9513924009.pdf?sequenc TAI

Kurki, L. & Nivala, E. (toim.) (2006) Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen. Johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere University Press. Saatavilla osoitteessa: target=_blank>http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65787/hyva_ihminen_ja_kunnon_kansalainen_2006.pdf?sequence=1

Lisäksi 20–30 sivua artikkeleita opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Asteikolla 0-5

Jaksoon sisältyy luentojen lisäksi pakollinen ryhmätyöskentely. Ensimmäisellä luentokerralla vaaditaan läsnäoloa. Ryhmät jaetaan luennolla. Ryhmätyöskentelyn aikataulut alla:

Ryhmä 1 aika ja paikka:

ke 25.5. kello 16.30-18.45, Siltavuorenpenger 5 A kellari 1. krs, K112

ma 30.5. kello 16.30-18.45, Siltavuorenpenger 5 A kellari 1. krs, K114

ma 6.6. kello 16.30-18.45, Unioninkatu 40, 5, krs, sali 31

ke 8.6. kello 16.30-18.45, Unioninkatu 40, 5. krs, sali 31

ma 13.6. kello 16.30-18.45, Unioninkatu 40, 5. krs, sali 31

ke 15.6.2016 kello 16.30-18.45, Unioninkatu 40, 5. krs, sali 31

Ryhmä 2 aika ja paikka:

to 26.5. kello 16.30-18.45, Siltavuorenpenger 5 A kellari 1. krs, K114

ti 31.5. kello 16.30-18.45, Siltavuorenpenger 5 A kellari 1. krs, K114

ti 7.6. kello 16.30-18.45, Unioninkatu 40, 5. krs, sali 31

to 9.6. kello 16.30-18.45, Unioninkatu 40, 5. krs, sali 31

ti 14.6. kello 16.30-18.45, Unioninkatu 40, 5. krs, sali 31

to 16.6.2016 kello 16.30-18.45, Unioninkatu 40, 5. krs, sali 31

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita