Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 17.5.2016
16:30 - 19:00
Thu 19.5.2016
16:30 - 19:00
Tue 24.5.2016
16:30 - 19:00
Thu 26.5.2016
16:30 - 19:00
Tue 31.5.2016
16:30 - 19:00
Thu 2.6.2016
16:30 - 19:00
Tue 7.6.2016
16:30 - 19:00
Thu 9.6.2016
16:30 - 19:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa to 14.4.2016 klo 10.00

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Description

Kurssi on suunnattu Avoimessa yliopistossa opiskeleville, Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, monikulttuurisuusalan ammattilaisille sekä muille monikulttuurisuusteemoista kiinnostuneille.

Luennot 16 h ja tiivistelmän (n. 250 sanaa) laatiminen jokaisesta luennosta sekä kokoavan esseen kirjoittaminen kahdesta teoreettisesta ja kahdesta soveltavasta luennosta kirjallisuuksineen. Kirjallisuutena käytetään luennoitsijoiden valitsemia artikkeleita.

Asteikolla 0-5

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Kurssin painopiste on työyhteisöissä, mutta myös kulttuurien kohtaamista opetus-, ohjaus ja asiakastyössä tullaan käsittelemään. Kurssi koostuu kahdesta osasta: neljästä teoreettisemmasta ja neljästä soveltavammasta luennosta. Ensimmäisellä puolikkaalla opiskelija perehtyy erityisesti sosiaalipsykologisiin ja organisaatiopsykologiin teorioihin ja tutkimustietoon monikulttuuristen ryhmien toiminnasta ja johtamisesta. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan kulttuurien kohtaamista työelämän erilaisissa konteksteissa. Nämä luennot keskittyvät erityisesti sosiologian, sosiaalityön ja kasvatustieteiden näkökulmiin. Kurssin käytyään opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä monikulttuuristen työyhteisöjen toimintaa helpottavia ja vaikeuttavia tekijöitä sekä tarkastella tieteellisten käsitteiden avulla maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatiota työyhteisöön.

Ohjelma:

Ti 17.5.16 Mitä on monikulttuurinen työelämä? Mitä tiedetään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksista ryhmän toimintaan, tuloksellisuuteen ja päätöksentekoon?, Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

To 19.5.16 Ennakkoluulot, epäluottamus ja syrjintä työelämässä, Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

Ti 24.5.16 Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatio työyhteisöön, Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

To 26.5.16 Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen, Yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen

Ti 31.5.16 Monikulttuurisuus hoitotyön kontekstissa, Antero Olakivi, VTM (tohtorikoulutettava)

To 2.6.16 Monikulttuurisuus ohjaustyössä ja koulutuksessa, Ari Nieminen, VTT

Ti 7.6.16 Monikulttuurisuus sosiaalityössä, Marja Katisko, VTT

To 9.6.16 Monikulttuurisuus koulutyön kontekstissa, Anna-Leena Riitaoja, FT

Oppimisympäristö Moodle aukeaa 17.5.16

Tehtävät

Tiivistelmän ja esseen palautus Moodleen 19.6.16 tai 30.6.16 mennessä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.