Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan johonkin jakson ryhmistä. Ilmoittautumislinkit löydät Ilmoittautuminen ja opintomaksu -osion alta. Valitse ilmoittautumislinkki sen mukaan, minkä ryhmän opetukseen haluat osallistua. Jakson luennot ovat kaikille yhteisiä, mutta ryhmäosio toteutetaan neljässä erillisessä ryhmässä.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

Teaching schedule

DateTimeLocation
Mon 23.5.2016
17:00 - 19:30
Wed 25.5.2016
17:00 - 19:30
Thu 26.5.2016
17:00 - 19:30
Mon 30.5.2016
17:00 - 19:30
Wed 1.6.2016
17:00 - 19:30
Mon 6.6.2016
17:00 - 19:30
Tue 7.6.2016
17:00 - 19:30
Wed 8.6.2016
17:00 - 19:30

Tentit

DateTimeTitleLocation

Wed 29.6.2016
16:00 - 19:00
Tentti
Wed 24.8.2016
17:00 - 20:00
Tentti
Sat 1.10.2016
09:00 - 12:00
Tentti

Registration and fee

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

HUOM! Ilmoittautuminen tapahtuu samalla suoraan johonkin jakson ryhmistä. Valitse se ilmoittautumislinkki, jonka ryhmän opetukseen haluat osallistua. Ryhmien omat aikataulut löytyvät Toteutus ja työtavat -osion alta. Luennot, joiden aikataulut löytyvät aikataulut-osiosta, ovat kaikille yhteisiä.

Ilmoittautuminen opintojaksolle ja ryhmään 1

Ilmoittautuminen opintojaksolle ja ryhmään 2

Ilmoittautuminen opintojaksolle ja ryhmään 3

Ilmoittautuminen opintojaksolle ja ryhmään 4

Miten opiskelemaan?

Description

  • Opiskelija osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta.
  • Opiskelija tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja kasvatusfilosofian peruskäsitteistöä.
  • Opiskelija kehittää valmiuksia arvioida kasvatusinstituutioihin kohdistuvia ristiriitaisia vaateita, kohdata yhteiskunnan muutosvaatimuksia ja toimia aktiivisesti järjestelmän kehittämiseksi.
  • Käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset.
  • Tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen.
  • Käsitellään kasvatusfilosofian perusteita.

Luennot 24 t ja tentti, jossa tentitään myös kirjallisuus (3 op) ja ryhmätyöskentely 4 t (1 op)

  • Puolimatka, T. (1996). Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä.
  • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L., 2006. Kasvatussosiologia. (2. tai 3. painos). Helsinki: WSOY.

Luennot ja tentti (3 op) asteikolla 0–5. Ryhmäosio (1 op) asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Jakso rekisteröidään WebOodiin kahdessa osassa.

Luennot: luentoajat- ja paikat kohdassa aikataulut Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä, josta löytyy tämän jakson opinto-ohjelma kokonaisuudessaan. Luentokerta 2.6. on peruttu. Tilalla järjestetään luento 7.6.Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ryhmät:

Jaksoon sisältyy luentojen lisäksi pakollinen ryhmätyöskentely. Ryhmätyöskentelyn aikataulut alla:

Ryhmä 1: ma 13.6.16 klo 16.15-17.45, Päärakennus Fabianinkatu 33, sali

to 16.6.16 klo 16.15-17.45, Päärakennus Fabianinkatu 33, sali 16

Ryhmä 2: ma 13.6.16 klo 18.15-19.45, Päärakennus Fabianinkatu 33, sali 16
to 16.6.16 klo 18.15-19.45, Päärakennus Fabianinkatu 33, sali 16

Ryhmä 3: ti 14.6.16 klo 16.15-17.45, Unioninkatu 40, sali 24
ma 20.6.15 klo 16.15-17.45, Unioninkatu 40, sali 16

Ryhmä 4: ti 14.6.16 klo 18.15-19.45, Unioninkatu 40, sali 24
ma 20.6.16 klo 18.15-19.45, Unioninkatu 40, sali 24

Tenttipäivät: HUOM! 29.6. tentti alkaa klo 16.

ke 29.6.2016 klo 16-20

ke 24.8.2016 klo 17-20

la 1.10.2016 klo 9-12

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) (25 op) opintokokonaisuutta sekä Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) (25 op) opintokokonaisuutta.