Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 2.12.2016
16:30 - 19:45
Sat 3.12.2016
09:00 - 13:45
Wed 7.12.2016
16:30 - 19:45
Fri 9.12.2016
16:30 - 19:45
Sat 10.12.2016
09:00 - 13:45
Mon 12.12.2016
16:30 - 19:45
Wed 14.12.2016
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 e. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Kaikki opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisesti, psykologisesti ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot aivojen, vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.
 • osaa käyttää aktivoivia työtapoja suuressa ryhmässä.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.
 • osaa toimia rakentavammin vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida omaa toimintaansa psykologisen tiedon avulla.

Opintojaksossa käsitellään:

 • oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta.
 • oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä.
 • aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä.
 • kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina.
 • sosiokulttuurista ja pedagogista näkemystä varhaiskasvatuksessa, koulussa, informaalissa oppimisessa ja opiskelussa.
 • opettajan omaa oppimista ja kehittymistä sekä luokkahuonevuorovaikutusta.
 • oivaltavaa oppimista sekä aktivoivia ja tutkivia työtapoja.

Luennot 32 t ja verkkotentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
 • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan.

Täydentävänä oheislukemistona:

 • Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki; Porvoo: WSOY.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu aktivoivien tehtävien sekä tapauspohjaisen verkkotentin arvosanan perusteella arviointiasteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan opintojakson tiedon soveltamista ja käsitteellistämistä. Opiskelijan tulee käyttää opintojakson tietoja hyväkseen, kun hän ratkaisee tentissä esitettyjä haasteita ja kysymyksiä. Hän pohtii myös opintojaksolla oppimiaan tärkeimpiä asioita kurssitehtävien pohjalta. Arvostelussa palkitaan opiskelijan omien oivalluksien syntymistä.

Verkkotenttipäivät: la 14.1.2017 klo 9-12, la 18.2.2017 klo 9-12, la 1.4.2017 klo 9-12. Jakson verkkotentit järjestetään tässä ilmoitettuina verkkotenttipäivinä.Verkkotentit tentitään oman koneen ääressä.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Jakson Moodle avautuu 1.12. Moodlen linkki ja kurssiavain löytyvät Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelusta.


Jakso sisältyy (luokanopettaja) perusopintoihin (25 op) ja (varhaiskasvatus) perusopintoihin (25 op).