Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 8.5.2017
16:30 - 18:00
Wed 10.5.2017
16:30 - 18:00
Mon 15.5.2017
16:30 - 18:00
Wed 17.5.2017
16:30 - 18:00
Mon 22.5.2017
16:30 - 18:00
Wed 24.5.2017
16:30 - 18:00
Wed 16.8.2017
16:30 - 19:45
Wed 23.8.2017
16:30 - 19:45
Wed 30.8.2017
16:30 - 19:45
Thu 31.8.2017
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 e. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa opintojakso.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa lukea määrällisiä ja laadullisia tutkimusraportteja analyyttisesti ja osaa soveltaa osaamistaan
 • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja valita tutkimukseensa sopivat tutkimusmenetelmät

Määrällisiin tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija

 • ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita
 • tunnistaa tilastollisiin aineistohankintamenetelmiä
 • osaa tilastollisen kuvauksen perusteita ja mittaamista sekä tutustuu tilastollisiin perusanalyysimenetelmiin

Laadulliset tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija

 • ymmärtää laadullisen tutkimuksen perusteista ja tutustuu aineistonhankinta- ja analyysitapoihin
 • osaa laadullisen tutkimuksen raportoinnin perusteet

Perehdytään määrällisiin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin.

Laadullinen osuus: Luennot ja harjoitukset ja tentti

Määrällinen osuus: Luennot ja harjoituksia luentopäivien välissä ja tentti

Laadullisten tutkimusmenetelmien osuus:

 • Eskola, J., & Suoranta, J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 5. painos. 268 s.

Määrällisten tutkimusmenetelmien osuus:

 • Komulainen, E., & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä.
  Helsingin yliopisto: Kasvatustieteen laitos (http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/)
 • Karma, K., & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, s. 65–114 Helsingin yliopisto: Kasvatustieteen laitos (http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/)

Oheismateriaalit:

Asteikolla 0-5.

Laadullinen osuus:

Luennot: ma 8.5., ke 10.5., ma 15.5., ke 17.5., ma 22.5., ke 24.5.2017 klo 16.30-18.

Laadullisen osuuden harjoitusryhmät. Ryhmiin ilmoittautumisesta lähetetään erilinen sähköposti jaksolle ilmoittautuneille.

Ryhmä 1: ti 16.5. klo 16.30-18, ti 23.5. klo 16.30-18., Athena, sali 303.

Ryhmä 2: ti 16.5. klo 18-19.30, ti 23.5. klo 18-19.30., Athena, sali 303.

Laadullisen osuuden tentit: ke 7.6.2017 klo 17-20, la 19.8.2017 klo 9-12, la 23.9.2017 klo 9-12.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Laadullisen osuuden jaksolla on käytössä verkkoympäristö-Moodle, joka avautuu 8.5.

Määrällinen osuus: Luento 14.8. on peruttu.

Luennot: ke 16.8. ja ke 23.8.

Harjoituskerta: ke 30.8.2017 klo 16.30-19.45, paikka: K131, Aleksandria, to 31.8. klo 16.30-19.45, paikka: K131, Aleksandria.

Opiskelijan pitää osallistua jompaan kumpaan harjoituskertaan. Ryhmäjako ilmoitetaan myöhemmin

Määrällisen osuuden tentit: ke 6.9.2017 klo 17-20, la 14.10.2017 9-12, la 18.11.2017 klo 9-12.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Määrällisen osuuden jaksolla on käytössä verkkoympäristö-Moodle, joka avautuu 14.8.

HUOM! Hae mahdollista korvaavuutta viimeistään 2.5. mennessä. Tällä jaksolla Määrällistä osuutta ja Laadullista osuutta ei ole erikseen opintopisteytetty. Jos olet suorittanut aiemmin Laadullisen osuuden tai Määrällisen osuuden, voit hakea mahdollista osakorvaavuutta oheisella anomuksella, ja suorittaa puuttuvan osuuden normaalisti opinto-ohjelman mukaan.

Korvaavuusanomus ohjeet ja lomake: https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/tule-opiskelemaan/aiempien-opintojen-hyvaksilukeminen-ahot

Jakso sisältyy kasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopintoihin.