Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

Maksu 30 eur

Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna ( Lisätietoa maksuista). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Description

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kasvatustieteellisen tutkimusprosessin rakennetta, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Lisäksi opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen, kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita sekä tieteellisen tutkimisen perusteet ja kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat 12.8.15. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen (huomioithan, että suorituksiasi ei voida rekisteröidä ennen kuin olet kirjautunut Moodleen).

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua. 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä. 

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

Oppimistehtävä.

Vaihtoehtoiset oppimistehtävän palautuspäivät:

  • ke 16.9.15
  • ke 23.9.15

Huom! Jos haluat jatkaa syksyllä alkaviin aineopintoihin ja tämä opintojakso on viimeinen perusopinnoista puuttuva jaksosi, palauta oppimistehtävät yllä mainittuna ensimmäisenä palautuspäivänä . Silloin sinulle ehditään rekisteröidä suoritusmerkintä ennen aineopintojen alkua. Voit halutessasi ilmoittautua aineopintoihin jo ennen kuin olet saanut suoritusmerkinnän, jotta mahdut opintoihin mukaan. Huomioithan kuitenkin, että mikäli et ole saanut suoritusmerkintää kaikista perusopintojaksoista ennen aineopintojen ensimmäisen jakson ensimmäisen luennon alkua, et voi osallistua opintoihin. Tällöin palautamme sinulle aineopintojen opintomaksun lukuun ottamatta 60 euron käsittelymaksua.

Huom! Korvaava suoritustapa (Ep 3.2 Valinnainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus A69237): 

Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen perusteella

Opiskelija, joka on jo aikaisemmin suorittanut Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op -opintojakson tai sitä vastaavan tutkimusmenetelmäjakson (esim. Kohti tutkivaa työtapaa 5 op), voi näiden aiempien opintojen perusteella anoa korvaavuutta jakson suorittamisesta. Korvaavuutta haetaan opintojakson verkko-oppimisympäristö Moodlessa heti sivujen avauduttua. (Huom! hakuaika tällä kurssilla on 12.-19.8.15.)

Korvaavuutta hakiessaan opiskelijan tulee toimittaa Moodlen kautta liitetiedostona rekisteriote, josta selviää korvaavuuden anomisen perusteena olevat aiemmat opinnot. Opiskelijalle ilmoitetaan korvaavuuspäätös (hyväksytty/hylätty) Moodlen oppimisympäristössä Arvioinnit -kohdassa.

Saatuaan hyväksytyn korvaavuuspäätöksen opiskelijalla on kaksi vaihtoehtoa:

1)    Mikäli opiskelija haluaa tulevaisuudessa liittää erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden osaksi samaa tutkintoa, johon korvaavuuden perusteeksi ilmoitettu aiemmin suoritettu opintojakso sisältyy: Opiskelijan tulee tehdä Moodlesta löytyvä osittaisen korvaavuuden tehtävä ja palauttaa se määräajassa opettajalle arvioitavaksi. Arvioinnin jälkeen suoritus rekisteröidään opintorekisteriin osittaisella korvaavuudella tehtynä Ep 3.2 Valinnainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus (3 op) -suorituksena.  

Korvaavan oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä Moodleen on ke 16.9.15.

2)    Mikäli opiskelijalla ei ole tavoitteena liittää erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta osaksi samaa tutkintoa, johon korvaavuuden perusteeksi ilmoitettu aiemmin suoritettu opintojakso sisältyy: Opiskelija voi saada jakson kokonaan korvattua aiemmilla opinnoilla hyväksytyn korvaavuuspäätöksen perusteella. Tässä tapauksessa opiskelijan tulee korvaavuuspäätöksen saatuaan tehdä pyyntö rekisteröidä Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op jakso kokonaan korvattuna suorituksena. Pyyntö tehdään kurssin Moodlesivuilla. Opiskelija ei siis tässä tapauksessa tee tämän kurssin puitteissa mitään erillistä suoritusta. Korvaavuuspäätöksen perusteella tehtävä korvaavuuden rekisteröimispyyntö tulee tehdä saman kurssin aikana, jolloin korvaavuusanomus on jätetty.

  • Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I ja III

Korvaavassa suoritustavassa (Ep 3.2 Valinnainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus A69237):

  • Metsämuuronen, J. (2003). Pienten aineistojen analyysi – parametrittomien menetelmien perusteet ihmistieteissä. Methelp, 268 s. ja
  • Hirsjärvi, S & Hurme, H. (2011). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö.Yliopistopaino Kustannus. 213 s.

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman Opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ke 3.6.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Opintoihin voi yleensä ilmoittautua niiden alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.


Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: Dos. FT Vesa A. Niskanen

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston koulutussuunnittelijan yhteydenottolomake.


Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta.