Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 22.8.2016
16:30 - 19:30
Mon 29.8.2016
16:30 - 19:30
Thu 1.9.2016
16:30 - 19:30
Mon 5.9.2016
16:30 - 19:30
Mon 12.9.2016
16:30 - 19:30
Mon 19.9.2016
16:30 - 19:30
Mon 26.9.2016
16:30 - 19:30
Mon 3.10.2016
16:30 - 19:30

Registration and fee

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Description

Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja laatia tutkimussuunnitelman. Opiskelija saa valmiuden kvantitatiivisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen. Opiskelija oppii PASW (SPSS)-ohjelman käytön perusteet ja osaa suorittaa sillä analyyseja. Opiskelija saa tietoa määrällisistä perusanalyysimenetelmistä (esimerkiksi ristiintaulukointi, t-testi, ANOVA, korrelaatioanalyysi, reliabiliteettianalyysi). Opiskelija saa tietoa parametrittomista tutkimusmenetelmistä.

Perehdytään määrällisiin tutkimusmenetelmiin. Tutustutaan määrällisten tutkimusmenetelmien tilasto-ohjelmaan.

Luennot 12 t ja harjoitukset 15 t (SPSS)

Joko nämä kaksi teosta:

  • Karma, Kai, Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi Elektroninen aineisto (2002), luetaan luku II, s. 65-114,
  • Komulainen Erkki, Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä Elektroninen aineisto (2002)

TAI vaihtoehtoisesti seuraava teos:

  • Nummenmaa, Lauri Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (2008), luvut 1-16, 20.

Asteikolla 0-5

Opintojaksolla vaaditaan aktiivista osallistumista ja läsnäoloa. Jos et ole läsnä ensimmäisellä luentokerralla, menetät opiskelupaikkasi.

HUOM! Muutos: 24.8. opetuskerta peruttu. Tilalla to 1.9. klo 16.30-19.30.

Luennot: ma 22.8. klo 16.30–19.30

Ryhmä: ma 29.8. klo 16.30–19.30, to 1.9. klo 16.30-19.30, ma 5.9. klo 16.30–19.30, ma 12.9. klo 16.30–19.30, ma 19.9. klo 16.30–19.30, ma 26.9. klo 16.30–19.30, ma 3.10. klo 16.30–19.30.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 18.8.2016.

Tenttipäivät: HUOM! tentti 12.10. alkaa klo 16.30!
ke 12.10.2016 klo 16.30-19.30, K130, Aleksandria
ke 16.11.2016 klo 16.3-19.30, K130, Aleksandria
ke 14.12.2016 klo 16.30-19.30, K130, Aleksandria

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.