Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

Teaching schedule

DateTimeLocation
Mon 9.5.2016
16:30 - 18:00
Wed 11.5.2016
16:30 - 18:00
Fri 13.5.2016
16:30 - 18:00
Mon 16.5.2016
16:30 - 18:00
Tue 17.5.2016
16:30 - 18:00
Tue 17.5.2016
18:00 - 19:30
Wed 18.5.2016
16:30 - 18:00
Thu 19.5.2016
16:30 - 18:00
Thu 19.5.2016
18:00 - 19:30
Fri 20.5.2016
16:30 - 18:00

Tentit

DateTimeTitleLocation

Wed 1.6.2016
17:00 - 20:00
Tentti
Wed 24.8.2016
17:00 - 20:00
Tentti
Wed 5.10.2016
17:00 - 20:00
Tentti

Registration and fee

45 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Description

Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet (3 op)

Opiskelija saa tietoa laadullisista aineistonkeruu- ja analyysimenetelmistä (esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, etnografinen tutkimus, grounded theory, elämänkertatutkimus, eläytymismenetelmä, sisällön erittely, teemoittelu, tyypittely). Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia laadullisen tutkimussuunnitelman. Opiskelija saa valmiuden laadullisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen.

Perehdytään laadullisiin tutkimusmenetelmiin.

Luennot 12 t ja ryhmätyöskentely 4 t ja tentti

Eskola, J., & Suoranta, J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 5. painos. 268 s.

Asteikolla 0-5

Luennot: Ensimmäisellä luennolla vaaditaan läsnäoloa.

ma 9.5. kello 16.30-18.00

ke 11.5. kello 16.30-18.00

pe 13.5.kello 16.30-18.00

ma 16.5. kello 16.30-18.00

ke 18.5. kello 16.30-18.00

pe 20.5. kello 16.30-18.00

Ryhmät: suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista pienryhmään

Ryhmä 1: ti 17.5.16 klo 16.30-18.00 ja to 19.5.16 klo 16.30-18.00
Opetuspaikka: Siltavuorenpenger 5 A, Minerva-tori K227

Ryhmä 2: ti 17.5.16 klo 18.00-19.30 ja to 19.5.16 klo 18.00-19.30
Opetuspaikka: Siltavuorenpenger 5 A, Minerva-tori K227

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 9.5.2016.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Tentit: ke 1.6.2016 klo 17-20, ke 24.8.2016 klo 17-20, ke 5.10.2016 klo 17-20

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.