Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 14.8.2017
16:30 - 19:45
Tue 15.8.2017
16:30 - 19:45
Thu 17.8.2017
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

Luennot, oppimistehtävät, kirjallisuus ja essee.

  • Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011, saatavilla myös e-kirjana). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3)
  • Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401.
  • Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1,3 ja 13)
  • Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. (luvut 1-6)

Asteikolla 0 - 5

Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet (4 op). Opintojakson P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet suorittanut ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Moodle avautuu 2.5.2017.

Luennot 12 t ma 14.8.2017 klo 16.30-19.45, ti 15.8.2017 klo 16.30-19.45 ja to 16.8.2017 klo 16.30-19.45

Oppimistehtävän palautus 25.9.2017 mennessä.
Esseen palautus 6.10.2017 mennessä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.


Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op perusopintokokonaisuutta.