Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

a) Kirjallisuus ja verkkotentti.

b) Luentotallenteet, kirjallisuus ja essee.

Suoritustapa: essee

  • Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011, saatavilla myös e-kirjana). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3)
  • Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401.
  • Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1,3 ja 13)
  • Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. (luvut 1-6)

Suoritustapa: verkkotentti edellisten lisäksi:

  • Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (kokonaan)

Asteikolla 0-5

Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet (4 op). Opintojakson P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet suorittanut ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Moodle avautuu 2.5.2017

a) Verkkotentit kesä 2017:

Kirjallisuus ja verkkotentti Moodle-ympäristössä.

ma 15.5.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
ke 28.6.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
la 12.8.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!
Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä lomakkeella viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä. Toimita erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta oppiaineen yhdyshenkilöille, yhteydenottolomake.


b) Essee-suoritus:

Luentotallenteet, kirjallisuus ja essee

Esseen vaihtoehtoiset palautuspäivät:
pe 12.5.2017
pe 21.7.2017
pe 25.8.2017

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (25 op) opintokokonaisuutta.