Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?


Description

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen sekä asiantuntijuuden yhteiskunnalliset haasteet, historialliset perusmuodot ja teoreettiset pääsuuntaukset.

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Verkkotallenteet, verkkokeskustelut, oppimistehtävät, kirjallisuus ja essee.


  • Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007) Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.
  • Engeström, Y. (2004) Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino
  • Hakkarainen, K, Palonen, T, & Paavola, S. (2002). Kolme näkökulmaa asiantuntijuuden tutkimiseen. Psykologia, 37, 6, 448-464.
  • Lehtinen, E. & Palonen, T. "Asiantuntijaosaamisen luonne ja osaamisen tunnistamisen haasteet." Ammattikasvatuksen aikakauskirja 13.4 (2011): 24-42.

Asteikolla 0 - 5

Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 4. Oppiminen työssä, organisaatiossa ja verkostoissa (4 op). Opintojakson P 4. Oppiminen työssä, organisaatiossa ja verkostoissa suorittanut ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Moodle avautuu 2.5.2017


Verkkotallenteet, verkkokeskustelut, oppimistehtävät, essee ja kirjallisuus.

Verkkokeskustelut vk 27-30.
Verkkokeskustelujakso kestää 4 viikkoa ja kunakin viikkona keskustellaan yhdestä jakson teemasta (työ, työhön liittyvä oppiminen, työn muutos, asiantuntijuus)

Verkkokeskusteluryhmiinjakoa varten, kirjaudu Moodleen viimeistään 2.7. Verkkokeskustelut käynnistyvät heti ma 3.7.

Esseen palautus 4.9.2017 mennessä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op perusopintokokonaisuutta.