Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 1.6.2017
16:30 - 19:45
Mon 5.6.2017
16:30 - 19:45
Wed 7.6.2017
16:30 - 19:45
Mon 12.6.2017
16:30 - 19:45
Wed 14.6.2017
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Opiskelija on tutustunut ja oppinut tieteellisesti suhtautumaan kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, kasvatustieteelliseen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöön.

Opintojaksolla tutustutaan kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Lähiopinnot: Ennakkotehtävä, luennot 20 t, ryhmätehtävät, oppimistehtävät.

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)

Oheiskirjallisuus:

  • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.

Asteikolla 0-5

Moodle avautuu 22.5.2017

Ennakkotehtävän palautus ennen ensimmäistä luentoa viimeistään 31.5.

Luennot 20 t:
to 1.6.17 klo 16.30-19.45
ma 5.6.17 klo 16.30-19.45
ke 7.6.17 klo 16.30-19.45
ma 12.6.17 klo 16.30-19.45
ke 14.6.17 klo 16.30-19.45

Opetuskerroista vähintään 3/5 oltava paikalla. Yhden kerran poissaolosta ei tule korvaavaa tehtävää. Kahden kerran poisssaolosta tulee tehdä korvaava tehtävä, jonka saa opettajalta.

Oppimistehtävän palautus viimeistään 14.8.2017.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.


Aiempaan osaamiseen perustuvaa korvaavuutta (ns. AHOT-hakemus) Kohti tutkivaa työtapaa (P5) haetaan seuraavasta Moodle linkistä
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20315

Korvaavuushakemukset on toimitettava viimeistään 8.5.2017. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (25 op) opintokokonaisuutta.