Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Edeltävät opinnot: Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3. Yli 10 vuotta vanhat perusopinnot pitää päivittää. Tälle aineopintojen kurssille on mahdollista ilmoittautua yksittäin, vaikka ei olisi aiempia erityispedagogiikan aineopintoja.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Tässä on reaaliaikaisten verkkoluentojen aikataulut.

Katso ryhmätapaamisten aikataulut opinto-ohjelmasta kohdasta kurssiesite.

DateTimeLocation
Tue 9.5.2017
17:00 - 19:30
Thu 11.5.2017
17:00 - 19:30
Mon 22.5.2017
17:00 - 19:30
Tue 23.5.2017
17:00 - 19:30

Registration and fee

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) (20 op) -kokonaisuutta. Opintoihin ilmoittaudutaan aineopintokokonaisuuteen.

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ennen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.

Rekisteröitymislomake sisältöopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen: Sisältöopinnot 20 op

Tälle aineopintojen kurssille on mahdollista ilmoittautua yksittäin, vaikka ei olisi aiempia erityispedagogiikan aineopintoja.

llmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Erityispedagogiikan aineopiskelijoille.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op -kokonaisuutta. Aineopintojen sisältöopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on alle 10 vuotta vanhat vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin
  • osaa ottaa opetuksessaan oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ja reflektoida omaa toimintaansa
  • perehtyy erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenee sen perusteella arvioimaan, ennustamaan ja tukemaan oppilaiden kehitystä
  • osaa kehittää oppimateriaalia ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä

Sisältö:

Opintojaksossa käsitellään

  • haasteellisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja ja syitä eri ympäristöissä
  • positiivisen pedagogiikan periaatteita ja oppilaan vahvuuksien tunnistamista
  • oppilaan vahvuuksista lähteviä pedagogisia ratkaisuja
  • erilaisia interventioita, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Verkkoluennot 12 t + ryhmäopetus 16 t + harjoitustehtävät + oppimispäiväkirja

Opintojakson tentittävä ja oppimistehtävässä käytettävä kirjallisuus:

1. Reducing behavior problems in the elementary school classroom, IES practice guide, What works clearinghouse. 87 s. http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practiceguides/behavior_pg_092308.pdf

2. Clough, P., Garner, P., Pardeck, J.T., & Yuen, F.K.O. (toim.) (2005). Handbook of emotional & behavioural difficulties. Osat I ja III, sivut 1–102 ja 223–369. London: Sage. 247 s. (Kaisa-kirjastossa 20 kpl)

TAI vastaava: Garner, P., Kauffman, J.& Elliot, Julian (2013) (toim.) The SAGE Handbook of Emotional and Behavioral Difficulties. (Saatavana HY:n tunnuksilla EBrarystä)

3. Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009, May 27). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford review of education, 35(3), 293-311

TAI

Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavana niteenä hyvin kirjastoista; HY:n tunnuksilla verkossa 90 kpl 7 päivän laina-ajaksi)

4. Kazdin, A. E. (2013). Behavior Modification in Applied Settings. 5th, 6th, or 7th edition. Long Grave: Waveland Press. 465 s (Saatavissa noin 30 kpl:tta Kaisa-kirjastossa)

TAI kaksi luennoitsijan määräämää artikkelia:

Beidas, R.S. ym. (2012) Training School Mental Health Providers to Deliver Cognitive-Behavioral Therapy. School Mental Health 4: 197 - 206 JA

Barnes, T. N. ym. (2014) School-based cognitive-behavioral interventions in the treatment of aggression in the United States: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior 19: 311-321.

Asteikolla 0–5.

Luennot ja ryhmäopetus ajalla 9.5.-15.6.17.

Reaaliaikaiset verkkoluennot:
ti 9.5.17 klo 17.00-19.30
to 11.5.17 klo 17.00-19.30
ma 22.5.17 klo 17.00-18.30
ti 23.5.17 klo 17.00-18.30

Verkkoluennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos opiskelija ei kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, hän voi katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Oppimistehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät 18.6.17 ja 4.9.17. Käsitetentin (tenttiaika 1,5 t) vaihtoehtoiset ajankohdat 29.5.-18.6.17 ja 14.8.-3.9.17. Käsitetentin voi tehdä tentin aukioloaikana haluamaan päivänä ja ajankohtana.

Ryhmäopetus Helsingissä:
Ryhmää 1 ohjaa KM Marja Syrjämäki, ryhmiä 2 ja 4 ohjaa KT Erja Sandberg ja ryhmiä 3 ja 5 ohjaa yliopistonlehtori Sai Väyrynen.

Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus (Helsingissä).

Ryhmä 1 ja ryhmä 2:
ti 16.5.17 klo 16.30-19.45
to 18.5.17 klo 16.30-19.45
ti 30.5.17 klo 16.30-19.45
to 1.6.17 klo 16.30-19.45

Ryhmät 1 ja 2: Siltavuorenpenger 10 (Aurora) salit 225 ja 224.

Ryhmä 3:

la 13 5.17 klo 9.00-13.30
la 20.5.17 klo 9.00-13.30
ti 30.5.17 klo 17.00-19.30
to 1.6.17 klo 17.00-19.30

Ryhmän 3: Unioninkatu 34 (Päärakennus) Auditorium II, tiistaina ja torstaina Siltavuorenpenger 3A (Athena), sali 360.

Ryhmä 4:
ma 15.5.17 klo 16.30-19.45
ke 17.5.17 klo 16.30-19.45
ma 29.5.17 klo 16.30-19.45
ke 31.5.17 klo 16.30-19.45

Ryhmä 4: Siltavuorenpenger 10 (Aurora) sali 225.

Ryhmä 5:
ma 12.6.17 klo 16.30-19.45
ti 13.6.17 klo 16.30-19.45
ke 14.6.17 klo 16.30-19.45
to 15.6.17 klo 16.30-19.45

Ryhmä 5: Unioninkatu 40, sali 13

Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa ajalla 2.5-9.5.17. Moodle avautuu 2.5.2017. Ilmoittautumisohjeet ovat Moodlessa.

Kirjaudu Moodleen ja ilmoittaudu ryhmään 9.5.17 mennessä. 9.5. jälkeen jäljellä olevat ryhmäopetuspaikat jaetaan kurssille jonossa oleville.

Mikäli olet suorittanut aiemmin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit sen perusteella hakea korvaavuutta tästä opintojaksosta. Korvaavuutta haetaan jakson Moodlessa viikon sisällä Moodlen avautumisesta. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op (sivuaine) -kokonaisuutta.