Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.
Kurssille voi ilmoittautua 9.7. saakka.

Miten opiskelemaan?

Description

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat, Käytännöllisen filosofian pääaineopiskelijat.

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tieteellisen argumentaation ja logiikan perusvälineet sekä tieteenfilosofiset valmiudet hahmottaa yhteiskuntatieteellistä kysymyksenasettelua, teorianmuodostusta ja varsinaista aineistopohjaista päättelyä. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan menetelmien syvempiin tiedollisiin perusteisiin. Tavoitteena on saavuttaa laajempi ymmärrys siitä, mihin erilaisilla menetelmillä pyritään, mitä niillä voidaan saavuttaa ja kuinka eri menetelmät ja aineistot suhteutuvat toisiinsa. Tämä edellyttää mm. tieteellisen selittämisen, testaamisen ja syy-seuraussuhteita koskevan päättelyn perusluonteiden ymmärtämistä. Tavoitteena on myös valaista tiedettä instituutiona, sen sisäisiä sosiaalisia rakenteita ja asemaa yhteiskunnan laajemmassa kokonaisrakenteessa, johon kuuluvat niin kulttuuriset arvot kuin käytännön toiminnan tarpeet ja edellytykset.

Kesän opintojakson sisällöissä painotetaan tieteellistä argumentaatiota ja sen harjoittelua.

Verkkotehtävät + verkkotentti Moodlessa

Kiikeri M & Ylikoski P, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä
Raatikainen P
, Ihmistieteet ja filosofia

Verkkotehtävien materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Asteikolla 0 - 5

0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Opintojakson oppimisympäristö Moodle aukeaa 04.07.17. Kurssille voi ilmoitautua 9.7. saakka.

Verkkotehtävien palautuspäivät ilmoitetaan moodlessa.

Verkkotenttipäivät:
ke 30.8.2017 klo 17-20
ke 13.9.2017 klo 17-20
ke 27.9.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso voidaan sisällyttää filosofian perusopintoihin (korvaa opintojakson Johdatus tieteenfilosofiaan) tai yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (käytännöllinen filosofia).