Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Description

The course offers an overview of the history of disabilities, the social position of disabled people and disability studies as an academic field. Disability is studied as a social, political, cultural and economic phenomenon. After completing the course, students will be familiar with the general history of disability, how it is defined, and the theoretical models explaining disabilities. Students will also be able to analyse the differences and similarities between disabled people and other minority groups. In addition, students will be able to identify obstacles and difficulties in Western societies that disabled people encounter with housing, education, work and free-time activities.

Luentotallenteet, verkkokeskustelut, ryhmätyöskentely verkossa, oppimistehtävät ja lopputehtävä.

  • Vehmas, S. (2005). Vammaisuus: Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan (250 s.).
  • Davis, L. (2013). Introduction: normality, power, and culture. Teoksessa L. Davis (toim.), The Disability Studies Reader (4. Painos), 1-14. (e-aineisto)
  • Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability: past, present and future. Teoksessa N. Watson, A. Roulstone & C. Thomas (toim.), Routledge Handbook of Disability Studies, 12-29. (e-aineisto)

Asteikolla 0-5.

Moodle oppimisympäristö aukeaa 31.10.16. Tarkemmat tiedot tehtävistä ilmoitetaan Moodlessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakson voi sisällyttää yhteiskuntapolitiikan perus- tai aineopintoihin. Opintojakso kuuluu myös vammaistutkimuksen opintokokonaisuuteen.