Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakson tavoite on, että opiskelija perehtyy hyvinvointipolitiikan periaatteisiin ja muutoksiin, huono-osaisuuden kysymyksiin sekä palvelu- ja etuusjärjestelmään Suomessa ja kansainvälisesti.

Hyvinvointipolitiikan ajankohtaisista muutossuunnista opiskelija paneutuu sosiaalisen investoinnin, aktivoinnin, harkintavallan ja henkilökohtaistamisen kysymyksiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään sosiaalityön paikkaa ja muutostekijöitä hyvinvointipolitiikan lähtökohdat huomioon ottaen.

Verkkotentti

  • Hyvinvointivaltiosta hyvinvointimarkkinoille ja takaisin? -teemanumero. Janus - Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 2013, 21 (4) Sivut 290–379.
  • Morel N & Palier B & Palme J (toim.): Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and challenges. Bristol: Policy Press, 2012

sekä lisäksi kaksi julkaisua seuraavista:

  • Kalliomaa-Puha L & Kotkas T & Rajavaara M (toim.): Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen. Teemakirja 13. Helsinki: Kelan tutkimusosasto 2014. Saatavissa: http://www.kela.fi/julkaisut-tutkimus.
  • Karjalainen V & Keskitalo E (toim.): Kaikki työuralle. Työttömien aktivointipolitiikkaa Suomessa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013. Saatavissa: http://www.julkari.fi/.
  • Needham C: Personalising public services. Understanding the personalisation narrative. Bristol: The Policy Press 2011.
  • Niemelä M & Saari J (toim.): Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa. Teemakirja 10. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2013. Saatavissa: http://www.kela.fi/julkaisut-tutkimus.
  • Sihto M & Palosuo H & Topo P & Vuorenkoski L & Leppo K (toim.): Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013. Sivut 9­-325. Saatavissa: http://www.julkari.fi/.

Asteikolla 0-5

Sosionomi AMK-tutkinto
PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea.

Aiemmin suoritetulla sosionomi AMK-tutkinnolla voidaan korvata seuraavat perusopintojen opintojaksot.

Sosiaalityön perusopinnot (korvaavuus yhteensä 20 op):
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) - A731390
Hyvinvointipolitiikka (5 op) - A732490
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510

Huom! Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhempia.

Huom! Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista KORVATTAVILLE opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Sinun tulee kuitenkin ilmoittautua sosiaalityön johdantokurssille 5 op (vaikka saat korvaavuuden muista kursseista) ja maksaa johdantokurssista 75 e.

AMK-tutkinnolla saatu korvaavuus rekisteröidään yliopiston opintorekisteriin Oodiin siinä vaiheessa, kun olet saanut johdantokurssista suoritusmerkinnän. Jos et saa suoritettua johdantokurssia tämän opinto-ohjelman aikana niin korvaavuutta ei rekisteröidä Oodiin.

Opintojakson Moodle-sivut, jossa verkkotentti tehdään, aukeavat 8.5.2017.

Verkkotenttipäivät:
ma 22.5.2017 klo 17-20
ma 3.7.2017 klo 17-20
ke 16.8.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiaalityön perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset).