Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Material

Yliopistonlehtori, dos. Maaria Linko on laatinut sosiologian klassikoita käsittelevän johdantoluennon avuksi tenttiin valmistautumisessa. Tallenne käsittelee vain teosta Gronow-Noro-Töttö, Sosiologian klassikot.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Description

Perehdytään perusteisiin, miksi sosiologiassa luetaan klassikoita, tutustutaan klassisiin sosiologian tutkimuskohteen ja peruskäsitteiden määrittelyihin sekä tutustutaan suomalaisen sosiologian perinteeseen.

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on jäsentynyt käsitys sosiologian oppihistorian päälinjoista, sosiologian kohteesta ja peruskäsitteistä sekä suomalaisen sosiologian perinteestä pääpiirteissään.

Tentti

Tentittävä teos ja artikkelit

a) Gronow J, Noro A & Töttö P: Sosiologian klassikot

b) 2 artikkelia teoksesta Alapuro, Risto, Alestalo, Matti, Haavio-Mannila, Elina (toim.): Suomalaisen sosiologian historia: Erik Allardt, Risto Alapuro, Matti Alestalo: Suomalaisen sosiologian historiasta sekä Veronica Stolte-Heiskanen: Sosiologia vakintuneena tieteenä.

c) Risto Alapuro: ”Erik Allardt ja suomalaisen sosiologian suuri linja” teoksessa Ahtiainen, Pekka, Räty, Teuvo, Strömberg, Johan, Tervonen, Jukka (toim): Historia, sosiologia ja Suomi, s. 169- 186.

Artikkeleihin linkit (näkyvät vain yliopiston käyttäjätunnukella):
Erik Allard ja suomalaisen sosiologian suuri linja https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY325611
Sosiologian vakiintuneena tieteenä https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY325610
Suomalaisen sosiologian historiasta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY325609


Tukimateriaali
Sosiologian klassikot -teoksen lukemisen tukena on yliopistonlehtori Maaria Lingon tekemä noin tunnin pituinen äänitallenne, jossa hän esittelee ao. teosta. Tallenne löytyy tältä sivulta kohdasta Materiaalit (vaatii Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen ja ilmoittautumisen jaksolle sekä kirjautumisen tälle kurssisivulle). Kirjaudu tälle sivulle yliopiston tunnuksillasi sivun oikeasta yläkulmasta, jonka jälkeen tallenteen Linkki tulee näkyviin.

Asteikolla 0-5

Tenttipäivät:
ma 12.6.2017 klo 17-21
ke 26.7.2017 klo 16-20
ke 6.9.2017 klo 17-21

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75011).