Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Sopii kaikille lapsuuden tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojaksolla käydään läpi lapsuudentutkimuksen painotuksia ja viimeaikaisia suuntauksia.

* Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida niin tieteessä kuin nyky-yhteiskunnassa lapsiin ja lapsuuteen liittyviä teemoja kuten kasvatusta, taloutta, materiaalisuutta, teknologiaa ja hallinnan kysymyksiä

* Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia lapsuuksia ja niiden ulottuvuuksia kuten sosiaalista eriarvoisuutta, sukupuolta, etnisyyttä ja luokkaa

* Opiskelija saa valmiuksia arvioida kriittisesti lapsia koskevia käsityksiä ja havainnoida sen pohjalta lasten toimintaympäristöjä (muun muassa koulu, päiväkoti)

  • Tarkastellaan lapsi- ja lapsuudentutkimuksen menetelmiä, metodologiaa ja tutkimuskäytäntöjä
  • Perehdytään lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen
  • Eritellään lapsi- ja lapsuudentutkimuksen tutkimusetiikkaa ja sen asettamia vaatimuksia lapsia koskevassa tutkimuksessa
  • Pohditaan, miten tutkimusta voidaan tehdä lasten kanssa (lapset tutkijoina)
  • Kokeillaan tutkimuksen tekemistä harjoitusten avulla

Alkutehtävä + verkkoluennot (12 t) + tehtävä + palauteluento (2 t)

Opettajan ilmoittaman materiaali.

Asteikolla 0 - 5.


Kurssisivut avautuvat 22.8.17
Alkutehtävän palautus 27.8.17
Verkkoluennot: ti ja to 29.8.-12.9.17 klo 17-19
Henkilökohtaisen loppuraportin palautus vertaisarviointiin: 1.10.17
Vertaisarviointi: 2.10.17-6.10.17
Henkilökohtaisen loppuraportin palautus: 11.10.17
Palauteverkkoluento: to 2.11.17 klo 17-18

Opiskelun käytännönohjeita
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen ( 25 op) perusopintokokonaisuutta.