Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Description

Sosiologian perusopinnot 25 op

Kuvaus:
Opintojakso esittelee opiskelijoille sosiologian ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja ja sosiologisia näkökulmia keskusteluihin yhteiskunnallisista kehityskuluista.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiologista nykytutkimusta ja hahmottaa sosiologisen analyysin mahdollisuudet nyky-yhteiskunnan tutkimisessa.

Kirjallisuuskuulustelu

Kirjallisuuskuulustelussa 3 seuraavista:
Skeggs Beverly: Class, Self, Culture (suom. käännös Elävä luokka suom. Lauri Lahikainen, Vastapaino)
Bhambra Gurminder: Rethinking Modernity. Postcolonialism and the Sociological Imagination
Somers Margaret R.: Genealogies of Citizenship
Collins Randall: Violence. A Micro-sociological Theory

Asteikolla 0-5

Tenttipäivät:
la 27.5.2017 klo 9-13
ke 12.7.2017 klo 16-20 HUOM! Tentti alkaa jo klo 16.
ke 30.8.2017 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Sosiologian aineopinnot 35 op -opintokokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset, A75012).