Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto, HEO

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Description

In the basic studies of Media and Communication students learn about the communication of organizations and the mass media as a social, cultural and historical phenomenon. The study module offers students the basic tools for societal study of communication. Students learn to recognize the main trends in communication theories and to understand the focal concepts of the science. Students will also form an idea of communication as the object of societal decision making and judicial regulation.

Viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Viestinnän perusopinnot aloitetaan opintojaksolla Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op.

Opintokokonaisuus järjestetään yhteisopetuksena Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa.

Opintojaksoilla on erilaisia suoritustapoja. Katso tiedot opintojaksojen opinto-ohjelmista.

When the student has completed all of the individual units in this study module, s/he must get the module graded and registered as "basic studies in communication" in the department. The students will leave a request for the registration of basic studies module to the university lecturer who is in charge of the module together with a copy of their transcript (the transcript may be an unofficial transcript printed from WebOodi).

Opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen toteutukset ja suoritustavat näkyvät opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

University Lecturer Mikko Villi.

Opiskelija, joka on aloittanut viestinnän perusopinnot -kokonaisuuden ENNEN 1.8.2014, suorittaa kokonaisuuden loppuun siirtymäkauden ohjeiden ja vastaavuustaulukon mukaisesti (sivu 3, kohta VIESTINNÄN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 op).

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot tulee suorittaa 5 vuoden sisällä, muussa tapauksessa on varauduttava täydentämään kokonaisuutta kokonaisuuden vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla.