Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 14.3.2016
16:15 - 17:45
Tue 15.3.2016
16:15 - 17:45
Mon 21.3.2016
16:15 - 17:45
Tue 22.3.2016
16:15 - 17:45
Mon 4.4.2016
16:15 - 17:45
Tue 5.4.2016
16:15 - 17:45
Mon 11.4.2016
16:15 - 17:45
Tue 12.4.2016
16:15 - 17:45
Mon 18.4.2016
16:15 - 17:45
Tue 19.4.2016
16:15 - 17:45

Registration and fee

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ. Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa ti 17.11.2015 klo 10.00.

Kurssi on maksuton HY:n valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille, jotka opiskelevat viestintää pää- tai sivuaineena. Viestinnän opiskelijoiden ilmoittautuminen opintojaksolle.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Description

Basic studies in Media and Communication.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen viestinnän instituutioiden perusrakenteet ja ajankohtaiset kysymykset sekä pystyy arvioimaan kriittisesti mediaorganisaatioiden toimintaperiaatteita ja ymmärtämään vaihtoehtoisia tapoja lähestyä niiden kohtaamia haasteita.

Opintojakso kuuluu viestinnän aineopintoihin.
Kurssin ohjelma:

Ma 14.3. Orientointi kurssille sekä viestintäkentän toimijoihin
Lehtori Hannele Porkka HY/Avoin yliopisto

Ti 15.3.
Radio kilpailutilanteessa nyky-Suomessa
Dosentti, radiotutkija Pentti Kemppainen

Ma 21.3. Viestintätoimistojen rooli ja merkitys mielikuvayhteiskunnassa
Toimitusjohtaja Jouni Heinonen/Viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marsteller

Ti 22.3. Yhteisömedia ja kansalaisjournalismi
Toiminnanjohtaja Minna Tarkka/Mediakulttuuriyhdistys M-cult ry

Ma 4.4. Helsingin Sanomat – sanomalehti murroksessa
Toimituspäällikkö Kimmo Pietinen/HS

Ti 5.4. Journalismi kaupallisessa mediassa
Tuotantojohtaja Tomi Einonen/MTV Uutiset/Media Hub Finland

Ma 11.4. Blogit osana mediaa
Toimitusjohtaja Esa Suurio/Indiedays

Ti 12.4. Voiko media menestyä verkossa?
Kehityspäällikkö Teemu Kammonen/Verkkolehti Uusi Suomi

Ma 18.4. Journalismi instituutioiden jälkeen
Vapaa toimittaja Johanna Vehkoo

Ti 19.4.Yleisradio – julkinen palvelu muutoksessa
Ylen toimintaympäristön ja somen päällikkö Tuija Aalto/YLE

Luennot 20 t + luentotentti + essee, joka ohjeistetaan ensimmäisellä luentokerralla. Kurssilla vierailee edustajia viestinnän eri instituutioista.

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena HY:n viestinnän oppiaineen kanssa.

Luennot:

ma ja ti 14.3.-19.4.16 klo 16.15-17.45 (ei luentoja viikolla 13)

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Tenttipäivät:
ma 25.4.16 klo 17-19
ke 25.5.16 klo 17-19

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 14.3.2015.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oheiskirjallisuus (suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla):
Heikkilä H & al. (2012): Kelluva kiinnostavuus: Journalismin merkitys ihmisten sosiaalisissa verkostoissa. Tampere: Vastapaino.
Herkman J (2011): Politiikka ja mediajulkisuus. Vastapaino.
Herkman J & Vainikka E (2012): Lukemisen tavat: Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Tampereen yliopisto. Saatavilla verkkojulkaisuna.
Hertzen P, Melgin E & Åberg L (toim.) (2012): Vuosisata suhdetoimintaa. Yhteisöviestinnän historia Suomessa. Otava.
Joukkoviestimet 2013 (tai uusin). Saatavilla verkkojulkaisuna.
Kivikuru U ja Pietiläinen J (toim.) (2014): Maailman media. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2014:15, Helsinki 2014. Saatavilla verkkojulkaisuna.
Nordenstreng K ja Wiio O (toim.) (2012): Suomen mediamaisema (uusi laitos). Tampere: Vastapaino.
Torkkola S ja Ruoho I (2010): Journalismin sukupuoli. Vastapaino.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.