Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

During the study unit, students learn about the demands of the legislation on public administration and about the language of public administration by doing exercises. Students learn about communication in public administration especially from the viewpoint of evaluation practices and also in a concrete way about different structures of public administration and communication. Public administration is understood as organizations of the state, municipalities and other organizations within the sphere of the Act on the Openness of Government Activities whose communication and flow of information is controlled by the principle of openness. Students learn about the characteristics of communication in public administration from the viewpoints of democracy, legislation and issues of publicity starting with the constitution.

Julkishallinnon viestintä 5 op -opintojakso kuuluu viestinnän aineopintojen ammattikäytäntöjen kursseihin. Viestinnän ammattikäytäntöjen kurssitarjonta voi vaihdella lukuvuosittain. Kurssin suorittaminen edellyttää opiskelijalta aktiivista läsnäoloa. Osallistujamäärä kursseille on rajattu.

Luentotallenteet + harjoitustehtäviä
Pääkaupunkiseudulla järjestetään mahdollisisesti vierailuja valtiohallinnon organisaatioihin. Osallistuminen vierailuihin ei ole pakollista.

Lavento H., KISA – kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Kuntaliitto.
Vakkuri J (toim.) , Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Gaudeamus. 2009.
Pesonen P., Viestintäoikeuden käsikirja. Edita. 2011.
Salminen A. & Ikola-Norrbacka R. , Kuullaanko meitä? Eettinen hallinto ja kansalaiset. Vaasan yliopisto. 2009. Saatavilla sähköisenä http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-249-6.pdf.
Stenvall J. & Virtanen P., Julkinen johtaminen. Tietosanoma. 2011

Asteikolla hyväksytty/hylätty.

Verkko-oppimisympäristö avautuu ti 21.3.17.
Harjoitustehtävien palautus viikoittain.

Opiskelun käytännön ohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa viestinnän aineopintojen (35 op) kokonaisuutta.