Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Tampereen kesäyliopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.
Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Description

After completing the study unit, students are able to analyze different trends in organization research. Students learn to study society from the viewpoints of different organization theories. The focus is on studying modern concepts of organizations and on more recent interdisciplinary viewpoints. All organizations are intersected with sociological, social psychological and communication theoretical and leadership theoretical dimensions among others.

Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin. Paljon esimerkkejä otetaan mm. ajankohtaisesta turvapaikanhakijatilanteesta

Luennot 14 t (sis. luentotallenteet 4 t) + ryhmätyö + kotitentti, jossa tentitään luennot, luentotallenteet ja kirjallisuus

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Huhtala, H. & Hakala, S. (2007): Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus.
Coombs, T. (2007): Ongoing crisis communication. Sage.

Grading scale is from 0 to 5.

Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista yllä mainittuihin aikatauluihin. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Kuitenkin enintään kahden tunnin poissaolon voi korvata esseellä ennalta sovitusta aiheesta. Lisäksi opiskelija perehtyy läpikäytyihin sisältöihin (esim. luentoon ja tehtäviin) poissaolonsa ajalta.

Lähitapaaminen pe 3.2.2017 klo 16.30–19.45 ja la 4.2.2017 klo 9.30–15.
Verkkotyöskentelyjakso 6.2.–19.2.17

Kotitentti Moodlessa

1. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa ke 22.2.17 klo 12.00, palautus viimeistään pe 24.2.17 klo 23.55.
2. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa ke 29.3.17 klo 12.00, palautus viimeistään pe 31.3.17 klo 23.55.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuutta.