Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.
Kurssille voi ilmoittautua 16.1.2017 klo 23:59 asti.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakso sopii kaikille maailmanpolitiikasta kiinnostuneille.

Opiskelija perehtyy maailmanpolitiikan tutkimuksen tärkeimpiin teoriasuuntauksiin ja metodologisiin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset ja ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat. Jaksossa opitaan erittelemään eri lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi opitaan näkemään nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään.

Opiskelija perehtyy maailmanpolitiikan tutkimuksen tärkeimpiin teoriasuuntauksiin ja metodologisiin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset ja ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat. Jaksossa opitaan erittelemään eri lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi opitaan näkemään nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään.

Verkkokurssi

Oppimateriaali ja Kirjallisuus:
Baylis J. & Smith S & Owens P (toim.): The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 6. painos
Lisäksi artikkeleita, jotka löytyvät kurssin Moodle-ympäristöstä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkokurssilla on luentotallenteita, keskustelutehtäviä, esseetehtäviä. Kurssilla hyödynnetään artikkeleita ja muuta oheismateriaalia, joka löytyy kurssiympäristöstä.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 10.1.2017. Kurssi päättyy 12.3.2017, jolloin palautetaan loppuessee.

Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin (sivuainetutkintovaatimukset) 25 op.