Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Miten opiskelemaan?

Description

Suositellaan ravitsemustieteen perusopintojen aiempia opintojaksoja.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemustieteen peruskäsitteitä
 • kuvata ja ymmärtää ravitsemustieteen ja ruoankäytön historiaa
 • selittää, miten tutkitaan ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
 • kuvata ja arvioida yksilöiden ja yhteisöjen ruoankäyttöön vaikuttavia tekijöitä
 • kuvata ja arvioida suomalaisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja ravitsemushaasteita elämänvaiheittain
 • kuvata ja vertailla eri ikäryhmien ja urheilijoiden ravitsemussuositukset
 • ravitsemustieteen historia
 • ruoankäytön historia
 • ravinnon ja terveyden välisten yhteyksien tutkiminen
 • ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ravitsemussuositukset
 • elämänvaiheravitsemus: ruoankäyttö, ravinnonsaanti ja ravintoon liittyvät sairaudet
 • liikunta ja ravitsemus

Kirjatentti

Aro A, Mutanen M, Uusitupa M. (toim.). Ravitsemustiede. 4., uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2012. Löytyy e-kirjana: http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/etusivu/ (haku)

Luku 2. Syömisen säätely, s. 19-24
Luku 6. Energia-aineenvaihdunta, s. 76-87
Luku 14. Suomalainen ravitsemus ja sen kehitys, s. 248-255
Luku 16. Lapsuuden ja kasvuiän vaikutukset ravitsemukseen, s. 264-275
Luku 17. Raskauden ja imetyksen aikainen ravitsemus, s. 276-280
Luku 18. Ikääntyneiden ravitsemus, s. 281-293
Luku 19. Sydän- ja verisuonitautien ehkäisy, s. 294-305
Luku 20. Lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän ehkäisy, s. 306-309
Luku 21. Syöpätautien ehkäisy, s. 310-313
Luku 22. Ravitsemus ja luusto, s. 314-325
Luku 23. Muistihäiriöiden ehkäisy, s. 326-331
Luku 24. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy, s. 332-338
Luku 46. Kasvisruokavaliot ja etniset ruokavaliot, s. 578-582

Langley-Evans S. Nutrition, health and disease: A lifespan approach. 2nd edition. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 2015, s. 1-13, 20-28, 35-299. Luettavissa e-kirjana http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/etusivu/ (haku)

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/

Voutilainen E, Fogelholm M Mutanen M. Ravitsemustaito. Helsinki: SanomaPro 2015.

Luku 1. Mitä ravitsemustiede on?, s. 9-12
Luku 2. Ruoka ja syöminen, s. 16-54
Luku 5. Ravinto, toivottavasti terveydeksi, s. 169-202

Asteikolla 0-5.

Vastuuhenkilö

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Tenttipäivät:
la 10.6.17 klo 9-13, la 30.9.17 klo 9-13 ja la 18.11.17 klo 9-13

Opintomaksuun kuuluu opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op), sivuaineopinnot