Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakso sopii kaikille EU:sta ja kehitysmaatutkimuksen opinnoista kiinnostuneille.

Kurssilla opitaan ymmärtämään keskeisten globaalien kehitysongelmien taustoja sekä tutustutaan niiden ratkaisemiseksi esitettyihin kansainvälisen hallinnan malleihin. Lisäksi tutustutaan EU:n kansainvälisen toiminnan problematiikkaan. Kurssilla perehdytään globaalin hallinnan peruskäsitteisiin, institutionaaliseen rakenteeseen ja hallintaa ohjaaviin normeihin. Se antaa myös käytännön evästystä ajankohtaisten kestävän kehityksen kysymysten seuraamiseen.

Kurssilla käsitellään keskeisiä globaaliongelmia ja niiden ratkaisuyrityksiä erityisesti Euroopan Unionin (EU) toiminnan näkökulmasta. Kurssin teemat kattavat ilmastonmuutoksen, köyhyyden, taloudellisen eriarvoisuuden, riittämättömän ruokaturvan sekä kasvavat turvallisuusriskit. Jokaiseen teemaan johdattaa lyhyt verkkoluento. Tietämystä syvennetään taustamateriaalin ja teemakohtaisten tehtävien avulla. Kurssiin liittyy myös loppuessee.

Verkkokurssi, johon sisältyy teemakohtaisia verkkoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä + loppuessee.

Opettajan ilmoittamat artikkelit, jotka ilmoitetaan Moodlessa.

Opintojakson arvosana: 0-5
Keskustelu- ja yksilötehtävät: 50 % ja essee 50 %

Kurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 8.8.2017

1. Johdantoluento tallenteena (35 min)
- keskustelutehtävä (8.8. - 20.8.)

2. EU ja ilmastonmuutos (14.8. - 27.8.)
- Luentotallenne (n. 60 min)
- yksilötehtävä (1 sivu)
- 2 artikkelia

3. EU ja globaali eriarvoisuus (21.8. - 3.9.)
- Luentotallenne (1h 15 min) ja keskustelutehtävä
- 1 artikkeli

4. EU ja maailman ruokaturva (28.8. - 10.9.)
- Luentotallenne (n. 50 min)
- yksilötehtävä artikkelin ja luennon pohjalta (2 sivu)
- 1 artikkeli, yksi raporttiluku ja yksi lyhyt teksti

5. Kasvavat turvallisuusriskit (4.9. - 17.9.)
- yksilötehtävä artikkelien pohjalta (1 sivu)
- 3 artikkelia

6. Loppuyhteenveto: EU ja kestävän kehityksen tulevaisuus (11.9. - 24.9)
- Luentotallenne (45 min.)
- keskustelutehtävä

7. Essee (5-7 sivua)
Palautus: 22.10. mennessä

Ks. vastuuhenkilö oppiaineen sivuilta.

Opintojakson voi sisällyttää kehitysmaatutkimuksen perus- tai aineopintoihin.