Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 2.5.2017
16:30 - 19:45
Thu 11.5.2017
16:30 - 19:45
Tue 16.5.2017
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakso sopii kaikille kehitysmaatutkimuksen opinnoista kiinnostuneille.

Johdantojakso perehdyttää opiskelijan nykypäivän kehitysongelmiin ja kehitysmaatutkimuksen perusteemoihin ja -käsitteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tärkeimmät kehitysongelmat ja -trendit ja ymmärtää kuinka kehitysmaatutkimus lähestyy niitä.

Johdantojakso tarjoaa yleiskuvan kehitysmaatutkimuksen kentästä. Luennot ja lukemisto on suunniteltu siten, että jokaisella kerralla tehdään yleiskatsaus johonkin keskeiseen kehitysmaatutkimuksen teema-alueeseenja sen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Nämä teema-alueet vastaavat Helsingin yliopistollatarjottavien kehitysmaatutkimuksen kurssien keskeisiä aihepiirejä. Jokainen käsiteltävä teema pyritään liittämään ajankohtaisiin tapahtumiin tai ilmiöihin.

Luennot 12 tuntia + verkkoluennot 12 tuntia + reflektiopäiväkirja + verkkotentti

Juhani Koponen, Jari Lanki, Mariko Sato & Anna Kervinen (toim.): Kehityksen tutkimus. Gaudeamus 2016

Asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 2.5.2017.

Luennot 12 tuntia:

tiistaisin 2.5.-16.5.2017 klo 16.30-19.45, paitsi ei ti 9.5., opetuspäivä on vaihdettu torstaille 11.5. klo 16.30-19.45

Verkkoluennot 12 tuntia kuunnellaan omatoimisesti kurssin Moodle-ympäriöstössä.
Luentoihin liittyvä reflektiopäiväkirja palautetaan Moodleen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Verkkotenttipäivät:

ma 22.5.2017 klo 17-20
ma 19.6.2017 klo 17-20
ke 2.8.2017 klo 17-20

Verkkotentissä tentitään luentojen lisäksi kurssikirjallisuus.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso vastuuhenkilö oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kehitysmaatutkimuksen perusopintojen (25 op) opintokokonaisuutta.