Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa italian kielen opiskelun.

 • tutustua italian kielen perusteisiin
 • osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Kurssin käytyään opiskelija

 • on tutustunut italian kielen perusteisiin
 • osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selviää arkielämän tilanteissa, mm. pienten ostosten tekeminen, ravintolassa asioiminen ja lipun ostaminen
 • ymmärtää helpohkoa puhetta.

Aihepiirit: esittäytyminen, kaupungilla liikkuminen ja asioiminen, kellonajat, vapaa-ajan vietto ja mieltymykset.

Harjoiteltavat taidot: opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Työ- ja toimintamuodot: opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • loppukoe
 • läsnäolovelvoite 80 %

Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi (2011) Bella vista 1, kappaleet 0-8

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Tampereen kesäyliopisto
Yliopistonkatu 60 A (Yliopistonkatu 60 A)
33100 Tampere

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.