Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa italian kielen opiskelun.

Ei edeltäviä opintoja.

 • tutustua italian kielen perusteisiin
 • osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
 • ymmärtää helpohkoa puhetta
 • Aihepiirit: esittäytyminen, kaupungilla liikkuminen ja asioiminen, kellonajat, vapaa-ajan vietto ja mieltymykset.
 • Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.
 • Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi.

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • lähiopetusta 48 t ja itsenäistä opiskelua 33 t
 • loppukoe
 • läsnäolovelvoite 80 %

Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi (2011) Bella vista 1, kappaleet 0-8

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

LÄSNÄOLO: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

Katso tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumisohjeet Helsingin Seudun Kesäyliopiston sivuilta

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.