Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Kurssi on suoraa jatkoa alkeiskursseille 1 ja 2, ja sopii kaikille, jotka haluavat vankentaa perusrakenteiden hallintaa ja tutustua muihin keskeisiin rakenteisiin, kuten konditionaaliin, futuuriin, imperfektiin ja pluskvamperfektiin.

Lähtötaso: CEFR A1-A2 (alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot).

 • peruskieliopin täydentäminen (mm. konditionaali, imperfekti ja pluskvamperfekti)
 • pystyä ilmaisemaan itseään vaivattomammin
 • osata kuvailla menneisyyden tilanteiden taustaa
 • kyetä ilmaisemaan omia vaikutelmia ja tarpeita
 • oppia tuntemaan Italiaa laajemmin
 • peruskieliopin täydentäminen (mm. konditionaali, imperfekti ja pluskvamperfekti)
 • pystyä ilmaisemaan itseään vaivattomammin
 • osata kuvailla menneisyyden tilanteiden taustaa
 • kyetä ilmaisemaan omia vaikutelmia ja tarpeita
 • oppia tuntemaan Italiaa laajemmin

Aihepiirit: ruokakulttuuri ja elämäntavat, nähtävyydet ja luonnossa retkeily, kulttuurieroja Suomi-Italia.
Harjoiteltavat taidot: Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • loppukoe
 • läsnäolovelvoite 80 %

Imperato, Kuusela, Meurman: Bella Vista 2.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Tehdyt kotitehtävät. Loppukoe.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Tampereen kesäyliopisto
Yliopistonkatu 60 A (Yliopistonkatu 60 A)
33100 Tampere

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.