Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Kurssi on suoraa jatkoa alkeiskursseille 1 ja 2, ja sopii kaikille, jotka haluavat vankentaa perusrakenteiden hallintaa ja tutustua muihin keskeisiin rakenteisiin, kuten konditionaaliin, futuuriin, imperfektiin ja pluskvamperfektiin.

Lähtötaso: CEFR A1-A2 (alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot).

  • peruskieliopin täydentäminen (mm. konditionaali, imperfekti ja pluskvamperfekti)
  • pystyä ilmaisemaan itseään vaivattomammin
  • osata kuvailla menneisyyden tilanteiden taustaa
  • kyetä ilmaisemaan omia vaikutelmia ja tarpeita
  • oppia tuntemaan Italiaa laajemmin

Kurssilla täydennetään italian peruskielioppia ja laajennetaan sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija pystyy lukemaan ja kirjoittamaan melko sujuvasti arkikieltä, on parantanut sanavarastoaan, osaa käyttää monipuolisemmin eri aikamuotoja ja ymmärtää paremmin kuulemaansa.
Aihepiirit: ruokakulttuuri, retkeily, elämäntavat, menneistä tapahtumista kertominen ja taustan kuvaileminen, arjen sattumuksia, lomanviettotapoja ja kulttuurieroja.
Rakenteet: mm. pääverbin viimeinen kirjain perfektissä, relatiivipronomineja, konditionaali, lisää vertailumuodoista sekä prepositioista, kestopreesens, imperfekti, perfektin ja imperfektin käyttö, kestoimperfekti, pluskvamperfekti, lisää perfektin apuverbistä.

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • loppukoe
  • läsnäolovelvoite 80 %

Imperato, Kuusela, Meurman: Bella Vista 2.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Tehdyt kotitehtävät. Loppukoe.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.