Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat käyneet italian jatkokurssi 1:n tai joilla on vastaavat opinnot ja taidot.

Lähtötaso: CEFR A2 (jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot , esim. lukion lyhyt italia).

  • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
  • osata kertoa tulevaisuudesta
  • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
  • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto
  • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Aihepiirit: koulun käynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, loppukoe, läsnäolovelvoite 80 %.

Opetus 13.1.-20.4.2016 klo 17.00-19.45. Tentti 27.4.2016 klo 17-19. Uusintatentit toukokuussa 2016. Ei opetusta 24.2.2016.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Imperato, Kuusela, Meurman: Bella Vista 2.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Arvosana: hyväksytty/hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Vantaa

Toteuttaja:

Vantaan aikuisopisto

Lummetie 5 (Opistotalo)
01300 Vantaa
Puhelin: (09) 8392 3257
Faksi: (09) 8392 4136
WWW: http://www.vantaa.fi/aikuisopisto

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.