Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Description

EDELTÄVÄT OPINNOT TAI MUU AIEMPI OSAAMINEN

Lähtötaso B1

Erilaisten tekstityyppien lukeminen, ymmärtäminen ja tulkinta.

Erilaisia aiheita sekä tekstityyppejä. Materiaali jaetaan oppitunneilla. Opiskelijat etsivät ja esittelevät yhden oman alansa tekstin.

Kurssilla jatkuva arviointi, joka perustuu aktiiviseen osallistumiseen oppitunneilla sekä kotitehtävien tekemiseen ajallaan.

Arvosana: hyväksytty/hylätty.

28 tuntia lähiopetusta ja 26 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Opetuskerrat: ma 10.9.2018, ma 17.9.2018, ma 1.10.2018, ma 15.10.2018, ma 29.10.2018, ma 12.11.2018, ma 26.11.2018, ma 14.1.2019, ma 11.2.2019, ma 4.3.2019 ja ma 1.4.2019.

Läsnäolovelvoite 75%.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.