Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 7.8.2017
16:30 - 19:45
Wed 9.8.2017
16:30 - 19:45
Thu 10.8.2017
16:30 - 19:45
Mon 14.8.2017
16:30 - 19:45
Tue 15.8.2017
16:30 - 19:45
Wed 16.8.2017
16:30 - 19:45
Thu 17.8.2017
16:30 - 19:45
Mon 21.8.2017
16:30 - 19:45
Wed 23.8.2017
16:30 - 19:45
Thu 24.8.2017
16:30 - 19:45
Mon 28.8.2017
16:30 - 19:45
Wed 30.8.2017
16:30 - 19:45
Thu 31.8.2017
16:30 - 19:45
Mon 4.9.2017
16:30 - 19:45

Registration and fee

90 euroa. Opintomaksu sisältää materiaalimaksun osuuden 15 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Toisen kotimaisen kielen kurssit ovat tiedekuntakohtaisia. Kurssien sisältö ja laajuus vaihtelee tiedekunnittain.

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä.

Efter kursen kan du

  • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
  • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • upprätta juridiska handlingar
  • förhandla och ge råd på svenska.

Under kursen behandlar vi aktuella teman inom det juridiska fackområdet. Studenterna följer med aktuell juridisk samhällsdebatt samt läser myndighetstexter och annan relevant litteratur. Temana behandlas i diskussioner, sammanfattningar, rapporter och andra skrivövningar.

Ryhmäopetus 56 t, 80 t itsenäistä työskentelyä + kirjallinen ja suullinen koe. Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa kurssin suorittamiseen.

Opettajan jakama materiaali. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kielioppikirjaa (esim. Fiilin-Hakala: Fullträff, tai Fiilin-Hakala: Därför) tai verkossa olevien kielioppimateriaalien käyttämistä, esim. Nätfräsch.

hylätty, B1: Tyydyttävät Tiedot (TT), B2: Hyvät Tiedot (HT)

Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä.

Opintojakson suorittaminen osoittaa, että opiskelijalla on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito.

Kurssi suoritetaan kokonaisuutena. Saadaksesi osallistua loppukokeisiin, sinun on palautettava vaaditut kurssitehtäväsi kurssin kuluessa

Läsnäolovelvollisuus 80 %.

Suullinen koe: sovitaan opettajan kanssa. Kirjallinen koe, tenttipäivät:
11.9.17 klo 17-19
18.10.17 klo 17-19
22.11.17 klo 17-19

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 7.8.2017.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.