Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Lähtötaso CEFR A2. Kielikeskuksessa jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot. Lukiosta saadut hyvät tiedot.

  • aiemmin hankitun kielioppituntemuksen kertaaminen ja täydentäminen
  • kielen monimutkaisten rakenteiden hallitseminen ja tunnistaminen
  • sanavaraston laajentaminen

Kurssilla käydään systemaattisesti läpi koko italian normatiivinen kielioppi: verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, adverbit, lauseenvastikkeet.

Kurssi.

  • kurssilla on käytössä jatkuva arviointi, joka perustuu opiskelijoiden tekemiin tehtäviin
  • arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin
  • arvosana: hyväksytty/hylätty.
Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki
Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi