Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Lähtötaso CEFR A2. Kielikeskuksessa jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot. Lukiosta saadut hyvät tiedot.

  • aiemmin hankitun kielioppituntemuksen kertaaminen ja täydentäminen
  • kielen monimutkaisten rakenteiden hallitseminen ja tunnistaminen
  • sanavaraston laajentaminen

Kielioppikurssit I ja II muodostavat kokonaisuuden, jolla käydään systemaattisesti läpi italian kieliopin rakenteet ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Kurssit sisältävät myös runsaasti kotitehtäviä. Kielioppikurssilla I käsitellään mm. artikkelien valintaa, substantiivien ja adjektiivien taivutusta, pronomineja ja prepositioita. Kielioppikurssilla II keskitytään verbimuotoihin ja lauseoppiin. Kurssit soveltuvat niille kesäyliopiston alkeis- ja jatkokurssit I ja II käyneille tai vastaavat taidot hankkineille, jotka ovat jo jonkin verran aktiivisesti käyttäneet italian kieltä ja haluavat tehdä yhteenvedon kielen rakenteista. Kielioppikurssit sopivat tasoltaan myös niille, jotka ovat suorittaneet lukion italian kurssit.

Kurssi.

  • kurssilla on käytössä jatkuva arviointi, joka perustuu opiskelijoiden tekemiin tehtäviin
  • arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin
  • arvosana: hyväksytty/hylätty.

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi