Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Lähtötaso: CEFR A2.

Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa suullista ilmaisua ja tekstien avulla laajentaa sanavarastoa.

 

Kurssin käytyään opiskelija:

  • pystyy ilmaisemaan itseään sujuvammin.
  • on laajentanut merkittävästi sanavarastoaan.
  • pystyy ilmaisemaan itseään arkisessa kanssakäymisessä.
  • ymmärtää paremmin eri aihepiireihin liittyviä tekstejä.

Aihepiirit: mm. yhteiskunta, vapaa-aika, koulu, työ, perhe, internet.

Toteutus ja työtavat: harjoitellaan suullista ilmaisua pareittain tai ryhmässä tekstien avulla.

 

Kurssi. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

Oppimateriaali tarkentuu kurssikohtaisesti.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa mainittuihin asioihin.

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Tehdyt kotitehtävät. Jatkuva arviointi.

Tampereen kesäyliopisto

Yliopistonkatu 60 A (Yliopistonkatu 60 A)
33100 Tampere