Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.11.2019 at 00:00 - 21.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
08:15 - 09:45
Thu 16.1.2020
08:15 - 09:45
Tue 21.1.2020
08:15 - 09:45
Thu 23.1.2020
08:15 - 09:45
Tue 28.1.2020
08:15 - 09:45
Thu 30.1.2020
08:15 - 09:45
Tue 4.2.2020
08:15 - 09:45
Thu 6.2.2020
08:15 - 09:45
Tue 11.2.2020
08:15 - 09:45
Thu 13.2.2020
08:15 - 09:45
Tue 18.2.2020
08:15 - 09:45
Thu 20.2.2020
08:15 - 09:45
Tue 25.2.2020
08:15 - 09:45
Thu 27.2.2020
08:15 - 09:45

Description

Agroteknologian maisteriopiskelijat.

Agroteknologiaan suuntautuneet Maataloustieteiden kandiohjelman tai Ympäristötieteiden kandiohjelman opinnot tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti agroteknologian alan sidosryhmiä, osaa viestiä heidän kanssaan erilaisissa rooleissa sekä osaa kuvata, arvioida ja esittää alan kehityksen suuntautumista. Hän on tutustunut agroteknologiasta valmistuneiden työelämäpolkuihin ja osaa kuvata agroteknologin työssä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Periodi III. Järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina.

Sidosryhmäesittelyt ja -tapaamiset, sidosryhmätietojen etsiminen, koostaminen ja esittely, valmistautuminen työnhakuun, tutustuminen agroteknologien työelämäpolkuihin, agroteknologian tulevaisuuden tutkimussuuntien hahmottaminen tieteellisistä julkaisuista.

Seminaarit ja sidosryhmätapaamiset, ryhmätehtävät, itsenäiset tehtävät, omatoiminen tiedonhaku ja käsittely.

Kurssin aikana koottava materiaali.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin (vähintään 80 % järjestetyistä), tehtäväraportit ja oppimispäiväkirja Moodlessa esitetyn mukaisesti.

Professori Laura Alakukku