Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kevään 2020 kurssi on peruttu. Kurssi järjestetään toukokuussa 2021.

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.5.2020
09:15 - 14:45
Tue 5.5.2020
09:15 - 14:45
Wed 6.5.2020
09:15 - 14:45
Thu 7.5.2020
12:15 - 17:45
Fri 8.5.2020
09:15 - 14:45
Mon 11.5.2020
09:15 - 14:45
Tue 12.5.2020
09:15 - 14:45
Wed 13.5.2020
09:15 - 14:45
Thu 14.5.2020
09:15 - 14:45
Fri 15.5.2020
09:15 - 14:45
Mon 18.5.2020
09:15 - 14:45
Wed 20.5.2020
09:15 - 10:00
Wed 20.5.2020
12:15 - 14:45
Tue 26.5.2020
09:15 - 15:45
Wed 27.5.2020
09:15 - 15:45
Thu 28.5.2020
12:15 - 15:45
Fri 29.5.2020
09:15 - 15:45

Conduct of the course

Kaupunkiviljelykurssi on peruttu keväältä 2020. Kurssi järjestetään toukokuussa 2021.

Description

Kasvintuotantotieteiden kandiopinnot tai vastaava osaaminen

Kurssin suorittanut opiskelija osaa:

  • kertoa kaupunkiviljelyn historiasta ja kaupunkiviljelyn eri ilmenemismuodoista
  • analysoida kaupunkiviljelyyn liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja riskejä
  • arvioida kaupunkiviljelyn merkitystä yhteiskunnalle ja ekosysteemeille
  • kehittää ryhmässä jotain kaupunkiviljelyn osa-aluetta

Kevään intensiivijakso toukokuussa. Järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina.

Kaupunkiviljelyn käsite ja sen lähikäsitteet, kaupunkiviljelyn eri ilmenemismuodot ja yhteiskunnallinen ja ekologinen merkitys

Läsnäolo kontaktiopetuksessa (luennot, tehtävät, retket), ennakkotehtävät, oppimisraportti, ryhmätyö.

48 h kontaktiopetusta, 40 h ryhmätyöskentelyä, 47 h omatoimista opiskelua.

Luentomateriaali ja luennoilla osoitettu kirjallisuus, ennakkotehtäviin liittyvä materiaali

Arvioidaan asteikolla 0–5. Oppimisraportti 60 %, ennakkotehtävät 20 %, tiimityötaidot 20 %

Yliopisto-opettaja Johanna Kolehmainen, yliopistonlehtori Leena Lindén