Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 9.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
12:15 - 15:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 15:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 15:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 15:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 15:45

Description

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman, erityisesti Euroopan kulttuurien opintosuunnan opiskelijat.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia maisteritason opintoja.

Opiskelijat hallitsevat kurssin käytyään mediaspektaakkelin käsitteen ympärillä käytyä teoreettista keskustelua ja osaavat antaa aiheesta käytännön esimerkkejä niin kirjallisesti kuin suullisesti, erityisesti erilaisista teollisen ajan populaarikulttuurin muodoista. Kurssilla rohkaistaan omaehtoiseen ajatteluun ja aihetta koskevien opinnäytteiden ideointiin ja suunnitteluun.

Ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Kurssilla tarkastellaan nykyistä mediakulttuuria spektaakkelina ja haetaan sen historiallisia juuria niin totalitaristisesta estetiikasta kuin teknologisen muutoksen kautta. Mediaspektaakkelin käsitteen teoretisoinnin (Debord, Dayan & Katz, Kellner) kautta edetään audiovisuaalisen populaarikulttuurin nykyisen hegemonian tarkasteluun ja digitalisaation tuottaman murroksen jälkeisiin tutkimusesimerkkeihin elokuvan, populaarimusiikin ja televisioviihteen alueilla.

Opiskelijoiden oletetaan aktiivisen luentojen seuraamisen lisäksi tekevän kurssista oppimispäiväkirjan sekä tekevän suullisen esitelmän kurssin tematiikkaan liittyvästä aiheesta (sovitaan kurssin alkupuolella).

Bibliografia tulee kurssin aikana kurssin Moodle-sivuille. Kurssille osallistuminen ei edellytä edeltävää lukeneisuutta aiheesta.

0-5, luentojen aktiivinen seuraaminen, oppimispäiväkirja, suullinen esitelmä sekä harjoitustyö

Luennot, keskustelut, oppimispäiväkirja, suullinen esitelmä sekä essee

Dosentti Kimi Kärki